Prostredníctvom statusu Titanium, Axians Slovakia získava prístup k sade výhod a nástrojov pre podporu predaja, k najnovším Dell technológiám a špecializovaným školeniam, a najmä k Dell certifikovaným technickým zdrojom.

Začlenením do nadnárodnej skupiny VINCI Energies, spoločnosť Axians Slovakia získala najvyššiu partnerskú úroveň Titanium v partnerskom programe Dell Technologies.

Prostredníctvom statusu Titanium, Axians Slovakia získava prístup k sade výhod a nástrojov pre podporu predaja, k najnovším Dell technológiám a špecializovaným školeniam, a najmä k Dell certifikovaným technickým zdrojom. Tieto benefity následne premieta do ponuky špičkových riešení a služieb pre svojich zákazníkov na Slovensku.