Sídlo spoločnosti

Axians Slovakia s.r.o.
Plátennícka 19013/2
821 09 Bratislava

Telefón:  +421 (2) 58 273 111

Internet:  https://www.axians.sk
E-Mail:  axians@axians.sk

 • Identifikačné údaje:

  IČO:  35 897 686
  DIČ:  2021869597
  IČ DPH:   SK2021869597
  Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Registrácia:  Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III • Oddiel.: Sro • Vložka číslo: 32883/B

  Základné imanie:  1 881 565 EUR
  Konatelia spoločnosti: Helena Beňadiková, Jozef Brach

 • Bankové spojenie:

  Tatra Banka a.s.
  Hodžovo námestie 3, 811 06  Bratislava

  BIC/SWIFT: TATRSKBX
  Číslo účtu (EUR) :
  2627844273/1100, IBAN (EUR): SK33 1100 0000 0026 2784 4273
  Číslo účtu (USD): 
  2825808003/1100, IBAN (USD): SK05 1100 0000 0028 2580 8003

 • Zastúpenia v SR:

  Zastúpenie spoločnosti v Bratislave:  Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
  Zastúpenie spoločnosti v Žiline:  Priemyselná 2, 010 01 Žilina
  Zastúpenie spoločnosti v Banskej Bystrici:  Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
  Zastúpenie spoločnosti v Košiciach:  Krivá 23, 040 01 Košice