Náš sociálny záväzok voči spoločnosti

Spoločenská zodpovednosť

THE BEST OF ICT WITH A HUMAN TOUCH

Axians Slovakia sa hlási k princípom spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie. Manažment spoločnosti si plne uvedomuje, že tvorba zisku a spoločensky zodpovedné podnikanie musia byť vzájomne prepojené, a preto aktivity voblasti CSR tvoria už dlhodobo súčasť jej strategického plánovania. Našu pozornosť zameriavame na vybrané projekty najmä v oblastiach vzdelávania mládeže a podpory zdravotníctva. 

Podpora v oblasti vzdelávania

Už od roku 2003 je Axians Slovakia partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Ako člen správnej rady, Axians Slovakia prináša vklad a pohľad „profesionála z praxe“ s potrebným know-how, podporuje aktivity organizácie zabezpečením materiálneho vybavenia a priestorov pre ich konanie. Súčasne sa aktívne podieľa na organizácii a priebehu vybraných vzdelávacích projektov v oblastiach aplikovanej ekonómie a rozvoja podnikateľských zručností, ktoré sú určené ako pre stredoškolských a vysokoškolských študentov, tak aj pre učiteľov.

Vzdelávacie programy JA Slovensko už viac ako 25 rokov prinášajú mladým ľudom zážitkovou formou vedomosti z oblasti podnikania a finančnej gramotnosti. Sú postavené na veľmi úzkej spolupráci so svetom biznisu – kombinujú teoretické znalosti a praktické skúsenosti. Práve tento prvok prinášajú dlhoročné partnerstvá s významnými slovenskými spoločnosťami, medzi ktoré stabilne patrí aj Axians Slovakia. Prepojenie vzdelávania a biznis sféry prináša obojstranne výhodné synergie – mladí ľudia dostanú skúsenosti priamo z prvej ruky a firmy zdroj inšpirácie, inovácie a perspektívnej pracovnej sily v mladých ľuďoch, ktorí prejdú JA programami.

Danica Balážová

predsedníčka Správnej rady, JA Slovensko, n.o. 

Podpora v oblasti zdravotníctva

Axians Slovakia, ako autorizovaný distribútor medicínskej techniky, sa dlhodobo angažuje v rôznych projektoch sponzorskej podpory a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Okrem darov špeciálneho vybavenia a prístrojov pre rôzne zdravotnícke zariadenia naprieč celým Slovenskom, angažuje sa aj v priamej podpore zdravotníckych nadácií a partnerských podujatí v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

Etika a ľudské práva v skupine VINCI

Vneustále sa rozrastajúcej skupine spoločností je dôležité, aby sme dodržiavali naše etické zásady podnikania auplatňovali ich v každodennej praxi. Na tento účel slúžia dokumenty – etické smernice, ktoré obdržia všetci noví zamestnanci pri nástupe do práce. 

KONTAKTUJTE NÁS

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.