Postaráme sa o vaše IT

Kompletné služby z jedného zdroja

 • Poradenstvo. Integrácia. Outsourcing.

  Ako poskytovateľ komplexných IT služieb, spoločnosť Axians Slovakia už mnoho rokov podporuje zákazníkov pri realizácii IT projektov v oblastiach podnikového a IT poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. Axians Slovakia poskytuje všetky služby z jedného zdroja, v spektre od úvodnej analýzy a koncepčného návrhu poradenstva prípadne pri obstarávaní, cez implementáciu a integráciu až po prevádzkové a post-predajné služby. Ponuku dopĺňa rozsiahle portfólio v oblasti riadených služieb a softvérového vývoja. Okrem IT portfólia, Axians Slovakia ponúka  portfólio riešení a služieb v oblasti medicínskych technológií.

 • Prvotriedne služby na území celého Slovenska

  Pre mnoho spoločností je nevyhnutná spoľahlivá a nepretržitá prevádzka IT najmä z pohľadu ich pobočkovej alebo retailovej  infraštruktúry. Axians Slovakia je jedným z mála poskytovateľov IT služieb so sieťou servisných stredísk a servisných technikov na území celého Slovenska. To umožňuje regionálnu a osobnú podporu, dodržiavanie náročných reakčných časov a časov opráv, ako aj spoľahlivé poskytovanie komplexnej podpory 24/7 vrátane služby helpdesku.

 • Špičkové služby v prostredí dátového centra

  Axians Slovakia prevádzkuje v Žiline moderné dátové centrum s certifikovanými procesmi, spĺňajúce najvyššie bezpečnostné nároky v súlade s európskymi smernicami a nariadeniami v príslušnej oblasti. To znamená, že spoločnosť Axians Slovakia môže svojim zákazníkom ponúkať špičkové služby nielen v prostredí ich dátových centier (on-premise) alebo prostredníctvom verejného cloudového priestoru, ale aj vo svojom slovenskom dátovom centre.

 • Kompetencia pre podporu globálnych zákazníkov

  Axians Slovakia patrí do nadnárodnej skupiny so zastúpeniami v 35 krajinách sveta a zamestnáva takmer 14 000 pracovníkov. Vďaka tomuto zázemiu, Axians Slovakia profituje zo skúseností sesterských spoločností holdingu pôsobiacich v okolitých krajinách. Súčasne je schopná ponúkať širokú škálu služieb medzinárodným zákazníkom a partnerom, ako aj flexibilnú cezhraničnú podporu projektov a služieb z jedného zdroja. Odborníci Axians Slovakia sa často podieľajú na riešení rôznorodých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z Axians Slovakia ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou.