Monitorovanie IT

V bezpečí profesionálneho dohľadu.

Manažment IT prostredia predstavuje riešenie dohľadu nad prevádzkovanou IT infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Základom je nasadenie monitoringu udalostí, ktoré zároveň poskytuje včasné signalizovanie o jednotlivých kritických udalostiach.

Na základe údajov z monitoringu získavajú IT manažéri prehľad o celkovej dostupnosti informačného systému a vedia prijímať kvalitnejšie rozhodnutia pre potreby kapacitného plánovania.

Nasadenie monitoringu udalostí je možné využiť pre:

  • Monitoring siete a jednotlivých sieťových prvkov
  • Monitoring systémov, databáz, aplikácii ai.
  • Monitoring hardvéru ako napríklad server, storage, UPS ai.
  • Ľubovoľné iné zdroje, ktoré je nutné sledovať

Na základe údajov z monitoringu získavajú IT manažéri prehľad o celkovej dostupnosti informačného systému a vedia prijímať kvalitnejšie rozhodnutia pre potreby kapacitného plánovania.

Fungujú systémy podľa vášho očakávania?

Viete ako optimálne zabezpečiť proces zhromažďovania metrík zo svojho hardvéru a softvéru a zaistiť, aby všetko fungovalo podľa vašich očakávaní? Potrebujete podporu pre IT monitoring vo vašej organizácii? Kontaktujte nás. Máme skúsenosti a tím špecialistov, ktorí pre vás navrhnú optimálne riešenie.