Helpdesk

Pravá ruka vášho IT

Axians Slovakia disponuje sieťou štyroch servisných stredísk v rámci Slovenskej republiky, ktoré sú lokalizované v Bratislave, Žiline, Košiciach a v Banskej Bystrici. Vďaka profesionálnemu prístupu a výhradne servisnej orientácii sme schopní zabezpečiť zákazníkom komplexné služby ServiceDesk.

Helpdesk
Prístup do helpdesk