Systémová integrácia

Systémové integrácie a profesionálne služby

PRE PODPORU VÁŠHO PODNIKANIA

Axians Slovakia disponuje skúseným tímom odborníkov, ktorí sú schopní riešiť náročné požiadavky zákazníkov na správu, integráciu, používanie pracovných tokov a realizáciu podnikových procesov v rôznych oblastiach činnosti organizácie a trhových segmentoch.

Aby systémy a aplikácie tvorili jeden celok

Naším prvoradým cieľom je pomôcť pri rozhodovaní, vytváraní a implementácii informačného systému ako aj rozvojových aktivít tak, aby dáta, dokumenty, procesy respektíve jednotlivé postupy boli integrované a tvorili jeden celok, ktorý spĺňa očakávania zákazníka, a tým zabezpečuje efektívnejšie využívanie jeho zdrojov. Základným pilierom tejto činnosti je preto detailná znalosť zákazníka a jeho obchodných procesov, kvalitné know-how a dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

Axians Slovensko

Axians ponuka v oblasti systémovej integrácie

Axians Slovakia poskytuje v rámci systémovej integrácie nasledovné činnosti a profesionálne služby:

  • Konzultácie a pomoc zákazníkom pri rozhodovaní a implementácii rozvojových aktivít v oblasti IT
  • Definovanie stratégie rozvoja IT
  • Výber vhodných riešení, vrátane prípravy zadaní pre výber dodávateľov
  • Návrhy architektúry
  • Projektové riadenie
  • Školenia
  • Práce spojené s analýzou, vývojom, testovaním, implementáciou, integráciou IS
  • Prevádzka IS / Outsourcing

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.