PERFEKTNÉ PRACOVISKO

Workplace

Moderné pracovisko je viac ako fráza

V súčasnom dynamickom a rozpočtovo orientovanom svete podnikania je čoraz ťažšie manažovať koncové zariadenia ako sú stolové počítače, notebooky alebo mobilné telefóny nákladovo a časovo efektívnym spôsobom a súčasne udržiavať krok s najnovšími technológiami.

Axians Slovakia patrí s mnohými spokojnými zákazníkmi už dlhodobo medzi popredných slovenských poskytovateľov služieb v oblasti správy koncových zariadení. Na služby sa spoliehajú ako veľké korporácie s medzinárodnou pôsobnosťou, tak aj štandardne veľké a stredne veľké spoločnosti na Slovensku.

Výhody služieb Workplace pre zákazníkov sú zrejmé:

 • nižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO)
 • rýchle zriaďovanie pracovných miest
 • inovatívne technológie zabezpečujú minimálne inštalačné a prevádzkové náklady
 • jednoduchá a efektívna správa klientov
 • inovatívne, optimalizované finančné modely, ako napríklad desktop-as-a-service (DaaS)
 • modulárne poskytovanie služieb až po úplný outsourcing správy klientov

Workplace od Axians Slovakia

Poradenstvo:

Projekty v oblasti Workplace začínajú dôkladnou analýzou stavu a potenciálu pre optimalizáciu. Na workshopoch diskutujeme o modeloch osvedčených postupov a skúsenostiach zo zákazníckych projektov, ktoré v ideálnom prípade integrujeme do návrhu optimálneho riešenia. Z dôvodu zvyšujúcej sa zložitosti je dôležitý komplexný pohľad zahŕňajúci oblasti logistiky, nákladov a technológií. Výsledkom analýzy je odporúčanie ďalšieho postupu vrátane ekonomického pohľadu.

Integrácia:

V rámci integrácie služieb a produktov do prostredia Workplace, máme dobre zavedené procesy, vynikajúce know-how, znalosť možných problémov, vysoký stupeň automatizácie a efektívnu logistiku, čo v konečnom dôsledku prináša spokojných zákazníkov. V rámci projektového riadenia sa riadime odporúčaniami metódiky PRINCE2 s cieľom minimalizovať dodacie lehoty a riziká.

Outsourcing:

Máme flexibilné a modulárne portfólio služieb, podporené skúsenosťami na výnimočnej úrovni. Od predinštalovania a implementácie až po certifikované mazanie dát a recykláciu starých zariadení, ponúkame výkonné riešenia a vynikajúce know-how, ktoré umožňujú optimalizáciu a predchádzanie problémom. Máme úspešné outsourcingové projekty, ktoré okrem iného, vytvárajú priestor pre podporu základného podnikania zákazníkov.

Služby Axians Slovakia v prostredí Workplace

Cez inteligentný modulárny systém ponúkame maximálnu flexibilitu v prostredí Workplace. Zákazníci majú vždy na výber, akú mieru prevádzkovej zodpovednosti a aké komponenty služby chcú využívať. Na základe jasne dohodnutých dohôd o úrovni používaných služieb (SLA) a úprav procesov, ktoré zohľadňujú individuálne potreby a preferencie, ponúkame na mieru šité koncepty služieb.

Modulárny systém v detailnom pohľade

 • Príprava (Prechod): Definovanie procesov a presný harmonogram projektu. Spoliehame sa na hotovú procesnú dokumentáciu, ktorú je iba potrebné prispôsobiť okolnostiam daného projektu.
 • Obstarávanie: Obstarávanie hardvéru a softvéru, individualizovaných B2B obchodov, riadenie skladov orientovaných podľa množstva alebo dopytu, efektívne logistické procesy.
 • Inštalácia: Zostavenie pracovísk, preprava na miesto inštalácie, prispôsobená inštalácia pomocou nástrojov na správu klienta, zálohovanie alebo prenos údajov, pokyny pre používateľa.
 • Prevádzka: Prevádzka systému správy klientov, údržba štandardnej konfigurácie operačného systému, údržba softvérových balíkov, automatická distribúcia opráv, aktualizácií a aplikácií, služby IMAC / D (Install / Move / Add / Change / Disposal).
 • Doplnkové služby: Technická podpora prvej a druhej úrovne, „VIP služby“, podpora 24×7, správa softvérových aktív, zálohovanie klientov.
 • Likvidácia: Demontáž, v prípade potreby ďalšie použitie, použitých produktov, certifikované vymazanie užívateľských údajov, poskytnutie nového hardvéru.

Správa, podpora a prevádzka IT. Servisné služby.

Zabráňte neplánovaným výpadkom a zabezpečte plnú funkčnosť vašej spoločnosti. Služby údržby a podpory od Axians Slovakia reagujú na všetky incidenty v oblasti infraštruktúry a pomáhajú vašej firme udržiavať, spravovať a transformovať vaše IT.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.