Axians spôsob uvažovania a prístupu k udržateľnosti

Udržateľnosť

CESTA K UDRŽATEĽNEJŠIEMU SVETU

V Axians Slovakia si plne uvedomujeme našu zodpovednosť v oblasti udržateľnosti. Preto sme si zvolili trvalo udržateľné smerovanie, ktoré prestupuje všetkými aktivitami našej spoločnosti. Aktívne sa podieľame na zlepšovaní životného prostredia okolo nás. Vďaka nášmu zodpovednému prístupu je Axians Slovakia držiteľom certifikátu ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva).

Politika spoločnosti

Na realizáciu svojich krátkodobých i dlhodobých cieľov, Axians Slovakia vyhlasuje Politiku spoločnosti, ktorá určuje základný smer rozvoja spoločnosti s cieľom dosiahnuť trvalú spokojnosť zákazníkov, a tým aj vlastnú prosperitu spoločnosti. Súčasťou definovanej politiky je záväzok spoločnosti vynakladať pri svojej činnosti maximálne úsilie na ochranu a starostlivosť o životné prostredie.

  • %
    ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2 DO ROKU 2030 (V POROVNANÍ S ROKOM 2018)

KONTAKTUJTE NÁS

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.