Správa, podpora a prevádzka IT

IT management, support and operation

Predchádzajte neplánovaným odstávkam a zaručte plnú prevádzkyschopnosť vašej spoločnosti pomocou nápravných a preventívnych opatrení a centralizovanej podpory ICT viacerých dodávateľov. Služba správy a podpory od spoločnosti Axians Slovakia reaguje na všetky incidenty v infraštruktúre a pomáha vašej spoločnosti udržiavať, spravovať a transformovať jej IT.

Ako funguje služba správy a podpory IT?

Vaše IT môže bez problémov fungovať 364 dní, ale môže zlyhať aj na celý deň. V tom prípade budú služby údržby a podpory kľúčové. Viete, koľko vás bude stáť 1 hodina prerušenia prevádzky?

Technologické prostredie vo firmách zahŕňa hardvér, softvér a siete od rôznych výrobcov. Bez ohľadu na technológiu, už hodina núteného výpadku deaktivuje celé tímy a môže paralyzovať celú spoločnosť.

Axians Slovensko

V spoločnosti Axians Slovakia sme si osvojili model Break and Fix.

Riešenie IT podpory ponúka rýchle a relevantné reakcie on-site alebo na diaľku, a to ako v prevencii porúch, tak aj vo fáze obnovy z obdobia mimo prevádzky.

Navrhujeme také riešenia podpory, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu podnikaniu a prinášajú mu pridanú hodnotu. Identifikujeme kritické miesta a navrhujeme zlepšenia IT infraštruktúry vašej spoločnosti.

Ponuka našich riešení

Poskytujeme flexibilné riešenia, ktoré zahŕňajú:

 • Monitorovanie a podporu zo strany Customer Success Manager
 • Špecializované inžinierske služby
 • Štandardné SLA s dostupnosťou 24×7 so záväzkom reagovať do 4 hodín na analýzu a realizáciu zákazky
 • Balík kreditných jednotiek, ktoré sa prepočítavajú na hodiny.

Nepretržitá podpora

Táto služba je založená na korekčných službách prispôsobených vášmu podnikaniu. Cieľom je okamžitá obnova všetkých informačných a komunikačných systémov.

S nami získate službu s komplexným základným plánom, ktorý ponúka:

 • jediné kontaktné miesto s dostupnosťou 24 hodín denne
 • línia špecializovanej podpory
 • špecializovaný servisný manažér
 • hlásenie incidentov

Môžete si prenajať ďalšie služby správy a podpory IT, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám, ako napríklad:

 • výmena hardvéru na mieste
 • pravidelné servisné správy
 • prístup k podpore výrobcu
 • softvérová podpora s prístupom k menším alebo väčším aktualizáciám

Neustále zlepšovanie

Táto úroveň zahŕňa nepretržité a proaktívne služby s cieľom optimalizovať životaschopnosť a výkonnosť IT infraštruktúry, aby sa čo najviac minimalizovalo riziko poruchy.

Priebežná adopcia

Na tejto úrovni sa služba správy a podpory zameriava na úspešné osvojenie technológie zo strany používateľov, aby čo najlepšie využili rôzne IT riešenia.

Aké sú výhody služby správy a podpory IT?

 • Podporuje rast hlavnej činnosti

  Využívanie výhod tejto služby vám umožní sústrediť sa na činnosti, ktoré vytvárajú hodnotu pre vašu spoločnosť, so zárukou, že vaša IT infraštruktúra je monitorovaná odborníkmi a manažérom pre úspech zákazníkov (Customer Success Manager), ktorý vás bude podporovať.

 • Má zjednodušenú správu služieb

  Služba správy a podpory IT vám umožňuje znížiť zložitosť a náklady na správu služieb podpory údržby prostredníctvom centralizovanej služby Multivendor.

  Zjednodušuje sa tým riadenie životného cyklu zmluvy, pričom na podporu technológií od rôznych výrobcov je k dispozícii jeden sprostredkovateľ.

 • Znižuje náklady

  So službou predídete narušeniu prevádzky tak, že znížite riziko neplánovaných odstávok a podporíte rýchlu obnovu, ak k nej dôjde.

  Minimalizujete tak priame a nepriame náklady na podnikanie vyplývajúce z prerušenia poskytovania služieb, ako sú okrem iného straty v príjmoch a produktivite, nespokojnosť zákazníkov, úsilie o obnovu. Celkové náklady môžu byť nevyčísliteľné.

 • Zvýšenie dostupnosti IT

  Spoľahnite sa na služby s dostupnosťou 365x24x7, modelovanými a prispôsobiteľnými rôznym podnikovým potrebám a kritickosti infraštruktúry, ktorá ich podporuje.

  Investíciou do správy a podpory IT znížite neplánované prestoje a ich dôsledky na stabilitu podniku. Keďže správa sa vykonáva pravidelne, prostredníctvom preventívnych služieb môžete predĺžiť životnosť svojich zariadení a optimalizovať celú IT infraštruktúru.

Čo získate?

Zmluva o poskytovaní IT služieb sa vykonáva prostredníctvom personalizovanej zmluvy o úrovni služieb (SLA), ktorá zaručuje dostupnosť, odozvu a čas riešenia.

Konkrétnym a merateľným spôsobom v spolupráci s vami stanovujeme, čo môžeme urobiť pre vaše podnikanie, a zároveň predchádzame zbytočným výdavkom.

Prečo spolupráca s Axians Slovakia?

 • máme odborníkov, ktorí sa venujú výlučne technickej podpore a správe údržbových kontraktov
 • máme strategických partnerov na rôznych miestach
 • naši odborníci sú certifikovaní a nadviazali sme cenné partnerstvá s hlavnými výrobcami softvéru
 • získajte stálu špecializovanú podporu

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.