PI – Process Integration

SAP Process Integration (PI) a Process Orchestration (PO) sú dve súvisiace technológie od spoločnosti SAP, ktoré pomáhajú organizáciám integrovať svoje systémy a procesy, a tým zlepšiť efektivitu obchodných procesov.

SAP PI je podniková platforma na integráciu, ktorá umožňuje organizáciám komunikovať a zdieľať údaje medzi rôznymi systémami, ako sú SAP a non-SAP systémy, aplikácie typu aplikácia-aplikácia (A2A), obchod-k-obchodu (B2B) a obchod-k-zákazníkom (B2C).

SAP PO je rozšírená verzia SAP PI, ktorá poskytuje ďalšie funkcie na automatizáciu a optimalizáciu obchodných procesov.

Rozdiel medzi SAP PI a PO

SAP PI a PO sa líšia v nasledujúcich oblastiach:

 • Funkčnosť: SAP PI je zameraný na integráciu systémov, zatiaľ čo SAP PO je zameraný na automatizáciu a optimalizáciu procesov.
 • Komplexnosť: SAP PI je menej komplexná ako SAP PO.
 • Cena: SAP PI je cenovo dostupnejšia ako SAP PO

Na tomto obrázku je znázornená architektúra SAP Process Integration a Process Orchestration. SAP PI a PO fungujú spolu na integráciu rôznych systémov a procesov v rámci organizácie.

 

SAP Process Integration (PI) a Process Orchestration (PO) podporujú širokú škálu komunikačných protokolov, vrátane:

 • HTTP
 • HTTPS
 • FTP
 • SFTP
 • JMS
 • SOAP
 • REST
 • MQTT
 • OPC UA

Okrem toho SAP PI a PO poskytujú vlastné komunikačné protokoly, ktoré umožňujú integráciu s vlastnými systémami a aplikáciam