Riadenie IT a podnikových služieb

ITSM

INTELIGENTNÁ DIGITALIZÁCIA PROCESOV NAPRIEČ ORGANIZÁCIOU

Mnoho IT oddelení organizuje svoje servisné procesy podľa ITIL® štandardov podporovaných automatizáciou. Ostatné podnikové oddelenia sa väčšinou spoliehajú na konvenčné prístupy s manuálnym a papierovým riadením procesov. Ak sa však štruktúrované procesy rozšíria na celú spoločnosť, obyčajné riadenie IT služieb sa môže stať komplexným riadením podnikových služieb – s inteligentnými a efektívnymi procesmi pre celú spoločnosť.

Axians Slovakia podporuje zákazníkov v digitalizácii a automatizácii IT a aj iných, ako IT procesov. Rozsah služieb siaha od analýzy a poradenstva po implementáciu a prevádzku, pričom riešenie môže byť prevádzkované na mieste (on-premise) alebo v modeli softvér ako služba (SaaS).

Riadenie IT a podnikových služieb od Axians

Poradenstvo:

Po dôkladnej a komplexnej analýze požiadaviek, Axians Slovakia navrhuje na zvýšenie efektívnosti využitie riešenia ITSM Valuemation. Osobitná pozornosť je venovaná interdisciplinárnej analýze existujúcich procesov a rozvoju potenciálu optimalizácie.

Integrácia:

V závislosti od vybraného prevádzkového variantu (on-premise alebo cloudová služba) sa implementácia systému vrátane školenia používateľov uskutočňuje na základe vopred dohodnutého projektového plánu. Axians Slovakia využíva agilné projektové a vývojové metódy.

Outsourcing:

V prípade využitia Valuemation formou služby sa zákazníci môžu plne sústrediť na svoje podnikanie. Axians Slovakia zaisťuje prevádzku s vysokou dostupnosťou a najlepšou možnou podporu pre naplnenie požiadaviek zákazníkov.

Platforma pre riadenia IT služieb

V oblasti riadenia IT služieb sa Axians Slovakia spolieha na komplexné softvérové riešenie Valuemation, nástroj ITSM, ktorý je certifikovaný pre všetkých 16 procesov ITIL®.

Valuemation je modulárny a zároveň integrovaný softvérový balík na efektívnu podporu prevádzkového riadenia IT služieb. Vďaka predkonfigurovaným procesom založeným na ITIL® „out of the box“ je možný rýchly produktívny štart. Úpravy je možné vykonať nezávisle prostredníctvom funkcie Customizing – jednoduchej konfigurácie, bez programovania alebo externých servisných nákladov.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.