Ako dlhoročný partner aktivít vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko sme opäť po roku zasadli do porotcovských kresiel na podujatí Veľtrh podnikateľských talentov.

Ako dlhoročný partner aktivít vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko sme opäť po roku zasadli do porotcovských kresiel na podujatí Veľtrh podnikateľských talentov. Tento projekt podporuje rozvoj podnikateľských zručností študentov v ich študentských spoločnostiach, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Cieľom aktivity je naučiť sa riešiť každodenné výzvy súvisiace s vedením firmy ešte pred skutočným príchodom na reálny ekonomický a pracovný trh. 

V rámci podujatia máme patronát na súťažnou kategóriou “Axians produkt študentskej organizácie, kde ako hodnotiaca porota posudzujeme vytvorený produkt, mieru jeho inovácie, rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy. Asamozrejme, vyberáme výhercov kategórie. V tomto roku v našej kategórii súťažilo 32 študentských spoločností. Ako člen správnej rady, je zástupca Axians Slovakia zároveň členom zmiešanej poroty v kategórii “Company of The Year Competition. Víťazná študentská spoločnosť v tejto kategórii postupuje na medzinárodné finále súťaže, ktoré sa koná 2.- 4. júla v Taliansku. 

Gratulujeme všetkým zapojeným študentom a prajeme veľa úspechov ich spoločnostiam. Veríme, že svoje inovatívne a originálne študentské nápady využijú v ich profesionálnej kariére, možno aj v rámci rodiny Axians! 

Axians Slovakia je už vyše 20 rokov hrdým podporovateľom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Do organizácie prinášame pohľad „profesionála z praxe“, podporujeme jej aktivity zabezpečením materiálneho vybavenia, prípadne poskytujeme naše firemné priestory pre konanie rôznych vzdelávacích podujatí. Ako člen správnej rady sa zúčastňujeme na stretnutiach správnej rady organizácie. Aktívne sa podieľame na organizácii vybraných vzdelávacích projektov v oblastiach aplikovanej ekonómie a rozvoja podnikateľských zručností pre stredoškolských študentov.