V aktuálnom roku sme pre našich zákazníkov pripravili seriál „Axians Technologické raňajky“, ktorý sa venuje témam v oblasti riešení pre Kybernetickú bezpečnosť. V rámci seriálu postupne predstavujeme partnerské a vlastné riešenia v rámci siete Axians a úspešné príbehy ich realizácie u našich zákazníkov.

V aktuálnom roku sme pre našich zákazníkov pripravili seriál Axians Technologické raňajky, ktorý sa venuje témam v oblasti riešení pre Kybernetickú bezpečnosť. V rámci seriálu postupne predstavujeme partnerské a vlastné riešenia v rámci siete Axians a úspešné príbehy ich realizácie u našich zákazníkov. Zároveň diskutujeme na aktuálne témy o úskaliach a hrozbách v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Druhé podujatie v sérii sa uskutočnilo v utorok 23. apríla 2024 v hoteli Lindner v Bratislave. V úvodnom bloku odborného programu sme sa venovali aktuálnym legislatívnym otázkam v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ich súvislostiam v rámci medzinárodného prostredia ako aj lokálnym dopadom. Na legislatívu spojenú s NIS2 smernicou a na jej praktické dopady pre našich zákazníkov v súvislosti s predmetom podnikania a kategóriou ich spoločnosti, sme sa detailne pozreli s kolegami z Axians Slovakia, advokátom Michalom Rampáškom a Petrom Suchým, vedúcim oddelenia kybernetickej bezpečnosti. 

V druhom bloku sme sa zamerali na oblasť manažmentu správy privilegovaných používateľov (Privilleged Access Management) ako súčasti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Téma sa detailne venovala zraniteľnostiam a možným rizikám spojeným s kompromitáciou a následným zneužitím privilegovaných účtov. Naši partneri zo spoločnosti Comguard, Helena Hrašková, Account & Vendor Manager, a Radek Kugler, Konzultant IT bezpečnosti, predstavili účinné riešenie tejto problematiky v podobe technológie WALLIX Bastion.