Linz, 29.12.2022: Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) oznamuje ukončenie predaja spoločnosti VINCI Energies SA jej podnikania v oblasti IT služieb v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku,

Dnes sa konalo Srbsko, Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nemecko a Švajčiarsko. Procesné výzvy oddialili plánovaný predaj moldavského podniku. Výťažok z predaja sa očakáva v celkovej výške 392,3 milióna EUR, z čoho 255 miliónov EUR získa už v roku 2022.

Týmto predajom spoločnosť Kontron napĺňa svoje „zameranie“ a stratégiu rastu v oblasti technológií súvisiacich s internetom vecí (IoT).

Predajné zmluvy so spoločnosťou VINCI Energies SA, ktorá je prostredníctvom svojej značky Axians globálnou skupinou informačných a komunikačných technológií patriacou do kótovanej francúzskej skupiny VINCI, boli podpísané 10. augusta 2022. Po udelení protimonopolných súhlasov a organizačnom spracovaní sa spoločnosti budú právne prevedené na kupujúceho s účinnosťou od 29.12.2022.