Axians Slovakia je partnerom podujatia neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko

Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčšieho podnikateľského festivalu v Európe Gen-E. Podujatie sa uskutoční v utorok 28. marca 2023 v Komunitnom centre Avion Shopping Park Bratislava. V aktuálnom ročníku sa do súťaže zapojilo viac ako 50 študentských spoločností, ktoré na veľtrhu odprezentujú svoje produkty a služby, a zároveň budú súťažiť o titul najlepšej študentskej firmy.

Axians Slovakia je dlhodobo partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Spoločnosť participuje na vybraných projektoch organizácie. Jedným z nich je podujatie JA Veľtrh študentských spoločností, na ktorom Axians Slovakia prevzala patronát nad súťažnou kategóriou s názvom S&T Produkt študentskej firmy. V rámci kategórie budú posudzované produkty a služby vyrobené študentskou firmou, ich rozvoj a realizácia v rámci študentskej firmy. Pri hodnotení bude kladený dôraz na originalitu, konkurencieschopnosť a inovácie na trhu. Ocenené budú študentské nápady, ktoré majú najväčší potenciál byť úspešnými na reálnom trhu.