ADVANCED PROBLEM AND ANOMALY DETECTION WITH ZABBIX

Od do

Základné informácie o školení

Školenie sa venuje problematike detegovania a generovania incidentov s využitím nie len základných funkcionalít triggeringu, ale aj s nasadením pokročilých analytických funkcií.

Verzia produktu: Zabbix 6.0
Počet účastníkov: maximálne 8 účastníkov
Forma školenia: online, pokročilé praktické cvičenia
Školiaci jazyk: slovenčina
Dĺžka školenia: 1 deň
Špeciálne požiadavky: Nie sú vyžadované žiadne predchádzajúce školenia.
Školiaci materiál: Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Cena školenia: 390,- bez DPH
Termíny školení: 10.10.2024  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie: Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia.

 • Agenda školenia

  • Detekcia problémov pomocou Zabbixu
  • Detekcia problémov kombináciou viacerých metrík
  • Najpoužívanejšie triggerové funkcie
  • Triggerové funckie založené na čase
  • Prediktívne triggerové
  • Dlhodobá analýza údajov s využitím údajov z trendov
  • Ochrana pred flapovaním triggerov
  • Detekcia problémov pomocou log súborov
  • Závislosti medzi problémami
  • Reakcia na problémy pomocou akcií
  • Pravidlá pre korelovanie udalostí

"*" indicates required fields

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.