ADVANCED ZABBIX DATA PRE-PROCESSING

Od do

Základné informácie o školení

Školenie je zamerané na vysvetlenie natívnych možnosti filtrácie, extrahovania a modifikácie údajov kolektovaných do prostredia Zabbixu.

Verzia produktu: Zabbix 6.0
Počet účastníkov: maximálne 8 účastníkov
Forma školenia: online, pokročilé praktické cvičenia
Školiaci jazyk: slovenčina
Dĺžka školenia: 1 deň
Špeciálne požiadavky: Nie sú vyžadované žiadne predchádzajúce školenia.
Školiaci materiál: Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Cena školenia: 390,- bez DPH
Termíny školení: 7.11.2024 |  Na vyžiadanie
Osvedčenie: Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia.

 • Agenda školenia

  • Úvod
  • Interný workflow
  • Číselné operácie
  • Konverzie medzi numerickými systémami
  • Textové operácie
  • Použitie Java-Scriptov
  • Štruktúrované údaje (JSONPath, XMLPath, Prometheus)
  • Transorfmácie na JSON
  • Overovanie údajov
  • Throttling

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.