ZABBIX CERTIFIED PROFESSIONAL

Od do

Základné informácie o školení

Verzia produktu: Zabbix 6.0
Počet účastníkov: maximálne 8 účastníkov
Forma školenia: online, súčasťou školenia sú praktické cvičenia
Školiaci jazyk: slovenčina
Dĺžka školenia: 3 dni
Špeciálne požiadavky: Certifikát Zabbix Certified Specialist alebo osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix Certified Specialist.
Školiaci materiál: Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Ďalšia úroveň: Zabbix Certified Expert Level 4
Cena školenia: 1 650,- bez DPH
Termíny školení: 19.6. – 21.6.2024  |  30.9. – 2.10.2024 |  9.12. – 11.12.2024  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie: Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix.
Certifikát: Účastník po úspešnom zložení skúšky získa certifikát Zabbix Certified Professional.
Darček: Termohrnček s logom Zabbix a odznačik Zabbix Certified Professional

Agenda školenia

 • Prvý deň

  • Úvod: Prerekvizity pre Zabbix
  • Úvod: Hlavné komponenty Zabbixu
  • Úvod: Komunikácia medzi komponentmi Zabbixu
  • Úvod: Zber údajov
  • Úvod: Interný workflow Zabbixu
  • Zabbix frontend: Nastavenie Nginx servera
  • Zabbix frontend: Ladenie Nginx servera
  • Zabbix frontend: Monitorovanie Nginx servera
  • Zabbix frontend: Nastavenie HTTPS
  • Docker images: Prehľad
  • Docker images: Nasadenie Zabbix proxy
  • Vysoká dostupnosť: Prehľad
  • Vysoká dostupnosť: Konfigurácia servera
  • Vysoká dostupnosť: Typy uzlov
  • Vysoká dostupnosť: Konfigurácia agenta
  • Vysoká dostupnosť: Konfigurácia proxy
  • Vysoká dostupnosť: Failover
  • Vysoká dostupnosť: Parametre klastra
  • Zabbix proxy: Prehľad
  • Zabbix proxy: Aktívny režim proxy
  • Zabbix proxy: pasívny režim proxy
  • Zabbix proxy: Konfigurácia
  • Zabbix proxy: Monitorovanie zdravia
  • Zabbix proxy: Runtime príkazy
  • Zabbix proxy: Throttling
  • Zabbix agent 2: Prehľad
  • Zabbix agent 2: Buffering
  • Zabbix agent 2: Hlavné zložky
  • Zabbix agent 2: Inštalácia
  • Zabbix agent 2: Možnosti príkazového riadka
  • Zabbix agent 2: Konfigurácia pluginu
  • Zabbix agent 2: Pomenované relácie
  • Zabbix agent 2: Špecifické kľúče
  • Zabbix agent: Obmedzenia kľúčov – paterny
  • Zabbix agent: Obmedzenia kľúčov – poradie pravidiel
  • Zabbix agent: Obmedzenia kľúčov – poznámky
  • Zabbix agent: Vzdialené príkazy
  • Šifrovanie: Prehľad
  • Šifrovanie: Možnosti Zabbixu
  • Šifrovanie: Šifrovanie pripojenia DB
  • Šifrovanie: TLS Accept/Connect
  • Šifrovanie: Pomocou certifikátov
  • Šifrovanie: Pomocou vopred zdieľaných kľúčov
  • Šifrovanie: Poznámky
  • Frontend skripty: Prehľad
  • Frontend skripty: Parametre
 • Druhý deň

  • Monitorovanie databáz: ODBC monitoring
  • Monitorovanie databáz: Konfigurácia
  • Monitorovanie databáz: Položky monitorovania databáz
  • Monitorovanie databáz: DSN a reťazec pre pripojenie
  • Predspracovanie: Prehľad
  • Predspracovanie: Interný workflow
  • Predspracovanie: XML path
  • Predspracovanie: JSON path
  • Predspracovanie: Prometheus patern
  • Predspracovanie: Konverzia na JSON
  • Low-level discovery: Úvod
  • Low-level discovery: Vlastnosti LLD pravidiel
  • Low-level discovery: LLD makrá
  • Low-level discovery: interný LLD workflow
  • Low-level discovery: LLD prototypy
  • Low-level discovery: LLD filtre
  • Low-level discovery: LLD overrides
  • Low-level discovery: LLD pomocou závislých položiek
  • Low-level discovery: Predspracovanie
  • Low-level discovery: Kontextová podpora v používateľských makrách
  • Low-level discovery: vstavané LLD kľúče
  • Low-level discovery: LLD súborových systémov
  • Low-level discovery: LLD pomocou SQL
  • Low-level discovery: LLD SNMP OID
  • Monitorovanie SNMP: Dynamické indexy
 • Tretí deň

  • Automatická registrácia: Prehľad
  • Automatická registrácia: HostMetadata
  • Automatická registrácia: HostInterface
  • Automatická registrácia: Akcie
  • Automatická registrácia: Pasívne kontroly
  • Automatická registrácia: Šifrovanie
  • Discovering zariadení v sieti: Prehľad
  • Discovering zariadení v sieti: Udalosti hostiteľ/služby
  • Discovering zariadení v sieti: Uptime/Downtime
  • Discovering zariadení v sieti: Akcie
  • Discovering zariadení v sieti: Poznámky
  • JMX monitoring: Prehľad
  • JMX monitoring: Zabbix Java gateway
  • JMX monitoring: Konfigurácia Zabbix servera
  • JMX monitoring: Konfigurácia Java aplikácie
  • VMware monitoring: Prehľad
  • VMware monitoring: Vstavané šablóny
  • Low-level discovery: Hostiteľské prototypy
  • VMware monitoring: Konfigurácia
  • VMware monitoring: Poznámky
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Timeshift
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Funkcie pre makrá
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Názvy udalostí
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Trendové funkcie
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Baseline funkcie
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Detekcia anomálií
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Predpoveď
  • Pokročilé funkcie spúšťačov: Percentil
  • Korelácia udalostí: Prehľad
  • Korelácia udalostí: Korelácia založená na spúšťači
  • Korelácia udalostí: Globálna korelácia
  • Zabbix internals: Caches
  • Zabbix internals: Interné procesy
  • Zabbix internals: Zberače údajov
  • Zabbix internals: Workflow
  • Tuning databázy: MySQL parametre
  • Ladenie databázy: Partitioning
  • Riešenie problémov so Zabbixom: Pomalé dotazy
  • Riešenie problémov so Zabbixom: Debug mode
  • Výkon Zabbixu: Odporúčania
  • Diskusia: Q&A
  • Osvedčenie o účasti na kurze
  • Skúška Zabbix Certified Professional
  • Certifikácia Zabbix Certified Professional

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.