ZABBIX CERTIFIED SPECIALIST UPGRADE + PROFESSIONAL UPGRADE

Od do

Základné informácie o školení

Školenie je určené pre absolventov školenia Zabbix Certified Specialist + Professional. Cieľom školenia je doplnenie a aktualizácia znalostí.

Verzia produktu: Zabbix 6.0
Počet účastníkov: maximálne 8 účastníkov
Forma školenia: online, teoretická
Školiaci jazyk: slovenčina
Dĺžka školenia: 10 hodín
Špeciálne požiadavky: Certifikát Zabbix Certified Specialist 5.0, Certifikát Zabbix Certified Professional 5.0
Školiaci materiál: Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Cena školenia: 850,- bez DPH
Termíny školení: 10.4.2024 + 11.4.2024  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie: Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix 6.0.
Certifikát: Účastník po úspešnom zložení skúšky získa certifikáty Zabbix 6.0 Certified Specialist a Professional.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.