ZABBIX CERTIFIED SPECIALIST

Od do
Verzia produktu: Zabbix 6.0
Počet účastníkov: maximálne 8 účastníkov
Forma školenia: online, súčasťou školenia sú praktické cvičenia
Školiaci jazyk: slovenčina
Dĺžka školenia: 5 dní
Špeciálne požiadavky: pokročilé znalosti práce s PC, znalosť operačných systémov
Školiaci materiál: Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Ďalšia úroveň: Zabbix Certified Professional Level 3
Cena školenia: 1 750,- bez DPH
Termíny školení:  3.6. – 7.6.2024  | 23.9. – 27.9.2024  | 25.11. – 29.11.2024  | Na vyžiadanie
Osvedčenie: Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix.
Certifikát: Účastník po úspešnom zložení skúšky získa certifikát Zabbix Certified Specialist.
Darček: Polo tričko s logom Zabbix a odznačik Zabbix Certified Specialist

Agenda školenia

 • Prvý deň

  • Úvod: Prehľad funkcionalít
  • Úvod: Kľúčové princípy rozvoja
  • Úvod: Dôležité rozhodnutia
  • Úvod: O spoločnosti Zabbix LLC
  • Úvod: Licenčný model Zabbixu a komerčné služby
  • Architektúra: komponenty Zabbixu
  • Architektúra: Vnútorná architektúra Zabbixu
  • Architektúra: Zabbix proxy
  • Architektúra: Tok údajov
  • Príprava: NTP, časové pásmo, firewall, SELinux
  • Inštalácia: Získanie Zabbixu
  • Inštalácia: Inštalačné prerekvizity
  • Inštalácia: Inštalácia databázy
  • Inštalácia: Inštalácia servera Zabbix z balíčkov
  • Inštalácia: Inštalácia Zabbix frontendu z balíčkov
  • Rozhranie Zabbixu: Prehľad rozhrania
  • Rozhranie Zabbixu: Typy používateľov a oprávnenia
  • Rozhranie Zabbixu: Používanie filtrov
  • Používateľský profil: Všeobecné nastavenia
  • Používateľský profil: Jazyk, časové pásmo a témy
  • Používateľský profil: Používateľské médium
  • Používateľský profil: Správy
  • Definície: Zoznam pojmov používaných v Zabbixe
  • Definície: Položky a spúšťače
  • Definície: Spúšťače, udalosti a akcie
  • Definície: Makrá a atribúty
  • Konfigurácia: Skupiny hostiteľov, vnorené skupiny hostiteľov
  • Konfigurácia: Práca s hostiteľskými skupinami
  • Konfigurácia: Prideľovanie oprávnení
  • Konfigurácia: Hostitelia
  • Konfigurácia: Vlastnosti a entity hostiteľa
  • Konfigurácia: Hostiteľské rozhrania
  • Konfigurácia: Farby stavu hostiteľského rozhrania
  • Konfigurácia: Dostupnosť hostiteľského rozhrania
  • Zber údajov: Typy položiek
  • Zber údajov: Kľúče položiek
  • Zber údajov: Dátové typy položiek
  • Zber údajov: História a trendy
  • Zber údajov: Timeout
  • Zber údajov: Jednoduché kontroly
  • Zber údajov: ICMP kontroly
 • Druhý deň

  • Zabbix agent: Úvod
  • Zabbix agent: Inštalácia pomocou balíčkov
  • Zabbix agent: Zabbix agent 2 – prehľad
  • Zabbix agent: Zabbix agent kontroly
  • Zabbix agent: Agent v systéme Linux
  • Zabbix agent: Možnosti príkazového riadku
  • Zabbix agent: Agent v systéme Windows
  • Zabbix agent: Pasívne kontroly
  • Nástroje príkazového riadku: zabbix_get
  • Zabbix agent: Aktívne kontroly
  • Zabbix agent: Riešenie problémov
  • Zabbix agent: Používateľské parametre
  • Čitateľnosť údajov: Jednotky pre položky
  • Čitateľnosť údajov: Mapy hodnôt
  • Intervaly aktualizácie: Prehľad
  • Intervaly aktualizácie: Flexibilné a plánovanie
  • Intervaly aktualizácie: Nútená kontrola
  • Predspracovanie: Prehľad
  • Predspracovanie: Spracovanie chýb
  • Predspracovanie: Jednoduchá zmena a zmena za sekundu
  • Predspracovanie: Použitie regulárnych výrazov
  • Predspracovanie: Odstránenie nezmenených hodnôt
  • Zber údajov: Nepodporované položky
  • Zber údajov: Testovanie položiek
  • Detekcia problémov: Spúšťače
  • Detekcia problémov: Dynamické názvy problémov
  • Detekcia problémov: Prevádzkové údaje
  • Detekcia problémov: Podmienky pre obnovu stavu spúšťačov
  • Detekcia problémov: Uzavretie a potvrdenie problémov
  • Detekcia problému: Možnosti zobrazenia problému
  • Detekcia problému: Funkcie závisiace na čase
  • Detekcia problému: Závislosti medzi spúšťačmi
 • Tretí deň

  • Šablóny: Vlastnosti šablóny
  • Šablóny: Prepojenie šablón
  • Šablóny: Viaceré úrovne šablón
  • Šablóny: Práca so šablónami
  • Hromadná aktualizácia: Položky
  • Hromadná aktualizácia: Šablóny a hostitelia
  • Zber údajov: Zabbix sender
  • Zber údajov: SSH kontroly
  • Zber údajov: Telnet kontroly
  • Závislé položky: Definícia
  • Závislé položky: Nastavenie hlavnej položky
  • Závislé položky: Nastavenie závislých položiek
  • Závislé položky: Viaceré úrovne závislosti
  • Závislé položky: Výhody
  • Zber údajov: SNMP monitoring
  • Zber údajov: SNMP rozhrania
  • Zber údajov: SNMP OID a MIB
  • Zber údajov: Nástroje príkazového riadka pre SNM
  • Zber údajov: Riešenie problémov s SNMP
  • Zber údajov: SNMP trapy
  • Zber údajov: IPMI monitoring
  • Zber údajov: Vypočítané kontroly
  • Zber údajov: Agregácia údajov
  • Zber údajov: Prehľad monitorovania log súborov
  • Zber údajov: Položky monitorovania log súborov
  • Zber údajov: Podrobnosti o monitorovaní log súborov
  • Zber údajov: HTTP agent
  • Zber údajov: Parametre HTTP autentifikácie
  • Zber údajov: Webové scenáre
  • Zber údajov: Kroky webového scenára
 • Štvrtý deň

  • Automatizácia: Prehľad automatickej registrácie
  • Automatizácia: Prehľad zisťovania zariadení na sieti
  • Inventár: Prehľad
  • Inventár: Režimy inventára
  • Inventár: Zber údajov
  • Notifikácie: Typy médií
  • Notifikácie: Šablóny správ
  • Notifikácie: Nastavenie používateľského média
  • Akcie: Funkcionalita
  • Akcie: Podmienky
  • Akcie: Úkony a kroky
  • Akcie: Obnovy a aktualizácie
  • Akcie: Eskalácie
  • Akcie: Riešenie problémov
  • Akcie: Vnútorné akcie
  • IT služby: Prehľad
  • IT služby: Problémy a služby – atribúty/tagy
  • IT služby: SLA a servisné akcie
  • Údržba (plánované výpadky): Funkcionalita
  • Údržba (plánované výpadky): Obdobia údržby
  • Údržba (plánované výpadky): Používanie atribútov/tagov pri údržbe
  • Údržba (plánované výpadky): Pozastavenie operácií počas údržby
  • Low-level discovery: Prehľad
  • Low-level discovery: Workflow
  • Skupiny používateľov: Prehľad
  • Skupiny používateľov: Prideľovanie oprávnení
  • Používatelia: Manažment
  • Používatelia: Nastavenia požiadaviek na heslá
  • Používatelia: Systém oprávnení
  • Používateľské roly: Prehľad
  • Konfigurácia: Import a Export
  • Audit: Prehľad
 • Piaty deň

  • Konfigurácia: Export dát v reálnom čase
  • Vizualizácia dát: Vlastné grafy
  • Vizualizácia dát: Názvy dynamických grafov
  • Vizualizácia dát: Sieťové mapy
  • Vizualizácia dát: Dashboardy
  • Vizualizácia údajov: widgety
  • Reporting: Prehľad reportovacích služieb
  • Reporting: Komponenty a inštalácia
  • Administrácia: Všeobecné nastavenia
  • Administrácia: Nastavenia automatického čistenia databázy
  • Administrácia: Globálne regulárne výrazy
  • Výkon: Panel zdravia (Health dashboard)
  • Výkon: Zberače údajov
  • Výkon: Interné procesy
  • Výkon: Interné vyrovnávacie pamäte
  • Výkon: Zabbix Queue
  • Verzie Zabbixu: LTS, hlavné a vedľajšie verzie
  • Verzie Zabbixu: Upgrade a kompatibilita
  • Diskusia: Q&A
  • Osvedčenie o účasti na kurze
  • Skúška Zabbix Certified Specialist
  • Certifikácia Zabbix Certified Specialist

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.