SAP BW/4HANA

SAP BW

Základnou funkciou dátového skladu je zhromažďovanie a spracovanie informácií na jednom mieste a ich príprava na použitie v prezentačných nástrojoch. V rámci SAP BW nástroja sú zakomponované všetky dôležité funkcie importu, spracovania, konsolidácie a uloženia potrebných dát. K výhodám použitia SAP BW pre podnikové riešenie Business Intelligence patrí komponent SAP BW Business Content. SAP Business Content predstavuje preddefinovaný podnikový obsah pre rôzne firemné používateľské roly a odvetvia na základe skúseností a vývoja pre jednotlivých zákazníkov.

Obsahuje komplexné dátové modely od importu dát zo zdrojových transakčných systémov, cez spracovanie a uloženie v dátových cieľoch, až po hotové a vopred pripravené reporty. Súčasťou preddefinovaného obsahu je aj funkčnosť exportu dát na strane zdrojových systémov podľa jednotlivých vopred pripravených oblastí a modulov. Táto funkčnosť sa neustále vyvíja a rozširuje o nové oblasti a podnikové roly, čo zabezpečuje, že dátový sklad SAP BW možno využiť ako primárne zdrojové prostredie pre všetky podnikové reportingové požiadavky.

Systém SAP BW je založený na technológii SAP Netweaver, ktorej posledná verzia SAP Netweaver 7.5 je podporovaná do roku 2027.

SAP BW/4HANA

SAP BW/4HANA je dátový sklad novej generácie spoločnosti SAP. Jedná sa o nový, výrazne iný produkt ako boli jeho predchádzajúce verzie. Poskytuje moderný, výkonnejší a pohodlnejší spôsob získania analytiky v reálnom čase. Umožňuje SAP BW modelovanie, ale aj SQL prístup k dátovému modelovaniu. V súlade s modernizáciou SAP GUI je UI prostredie SAP BW/4HANA integrované do nového webového prostredia.

Extrémny výkon je zabezpečený pokročilou in-memory analytikou a pushdown algoritmom. SAP BW/4HANA je otvorený a vysoko škálovateľný IT systém. Poskytuje otvorené prostredie pre prácu s dátami a pre rýchly vývoj aplikácií. Rýchlejší vývoj aplikácií s úplne novým používateľským prostredím pre efektívnejšie modelovanie dát.

Pre zákazníkov, ktorí už používajú riešenie SAP BW, sú možné viaceré scenáre prechodu na SAP BW/4HANA ako je zobrazené na obrázku SAP BW/4HANA Conversion.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.