VIAC AKO LEN ELEKTRONICKÝ PLAGÁT

Digitálne značenie

Presné informácie o cieľovej skupine

Na autobusovej zastávke, v supermarkete, vo výkladoch alebo u lekára – digitálne informačné a reklamné tabule sú súčasťou nášho každodenného života. Odvetvie digitálneho značenia prináša inovatívne a kreatívne riešenia, ktoré umocňujú užívateľský dojem, robia ho individuálnejším a interaktívnejším – vždy so správnym obsahom, v správnom čase, na správnom mieste.

Profesionalita je nadovšetko. Pretrváva mýtus, že využívanie moderných technológií nevyhnutne vyžaduje vysoké náklady a ešte viac času. Služba Axians Slovakia v oblasti digitálneho označenia ako služby (Signage-as-a-Service) potvrdzuje opak.

Axians Slovensko

Digitálne značenie od Axians Slovakia

V spolupráci s partnerom Axians Slovakia preberá komplexnú implementáciu projektov digitálneho značenia, pričom čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností od nasadzovania malých riešení až po inštalácie s niekoľkými stovkami zariadení. V mnohých prípadoch sú riešenia prevádzkované formou servisného modelu, ktorý ponúka celý rad výhod.

Výhody digitálneho značenia ako služby

Obstarávanie:

Hardvér ani softvér nie je potrebné nakupovať, oboje je možné získať ľahko, aj prostredníctvom mesačného paušálu.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Prevádzka:

Ak je to technologicky možné, je možné prevziať pôvodné systémy do profesionálnej prevádzky, aby sa nestratili už uskutočnené investície.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Rozšírenie:

Rozšírenie zariadení alebo lokalít sa vykonáva spolu s vybavovaním potrebných procesov, od obstarávania až po uvedenie stavebných opatrení do prevádzky – všetko zabezpečí  spoločnosť Axians Slovakia.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Výmena:

Na konci životnosti je možná automatická výmena zariadení.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Monitorovanie:

Trvalé monitorovanie zaisťuje, že obrazovky fungujú a zobrazuje sa správny obsah.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Incidenty:

Akékoľvek problémy alebo poruchy sú vyriešené bez dodatočných nákladov.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Zabezpečenie:

Vďaka pravidelnému importu aktualizácií sú nové, a v súčasnosti neznáme bezpečnostné medzery, odstránené čo najrýchlejšie. Spolu s profesionálnym softvérom to zaručuje, že k obsahu majú prístup iba oprávnené osoby.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Softvér:

Jednoduché a pohodlné poskytovanie obsahu umožňuje centrálny softvér (databáza obsahu a systém na správu obsahu) prevádzkovaný v dátovom centre Axians Slovakia. Prenos údajov medzi dátovým centrom a prehrávačom digitálneho značenia je vysoko komprimovaný a šifrovaný.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.