PROFESIONÁLNE A NEZÁVISLÉ

Dátové centrá

Vytvorte priestor pre skutočne dôležité veci

Veľká časť IT rozpočtu musí byť vynaložená na udržanie prebiehajúcich IT operácií. Preto existuje len malý priestor na zhodnotenie a implementáciu nových technológií a riešení, ktoré podporujú podnikanie. Výhodu získava ten, kto dokáže riadiť nestrategické IT procesy efektívnejšie a s minimálnym nasadením zdrojov, a tým vytvoriť potrebnú slobodu pre ďalší rozvoj IT ako aktivačného fdaktora podnikania.

Axians Slovakia poskytuje zákazníkom v oblasti služieb dátových centier komplexné služby. Osvedčené procesy zabezpečujú flexibilné a spoľahlivé naplnenie potrieb organizácie bez ohľadu na to, či sa jedná o dátové centrum zákazníka, cloud alebo dátové centrum Axians Slovakia.

Služby dátového centra

Poradenstvo:

Dôkladná analýza a pochopenie požiadaviek zákazníkov sú predpokladom úspešných projektov v dátovom centre. Ako nezávislý poskytovateľ, opierame sa o sofistikovanú metodológiu analýzy, ktorej výsledkom je technologický a finančný základ pre rozhodovanie založené na rôznych prevádzkových formách, ako sú privátny cloud, hostovaný privátny cloud, verejný cloud alebo hybrid.

Integrácia:

Následne implementujeme projekty v prostredí dátového centra. Môže to byť výmena alebo aktualizácia hardvérových alebo softvérových komponentov, čiastočný prenos do dátového centra Axians Slovakia alebo čiastočná migrácia služieb do cloudového prostredia. Pri realizácii projektu sa riadime odporúčaniami metodiky PRINCE2 s cieľom minimalizovať časy realizácie a riziká projektu.

Outsourcing:

Implementovaná alebo už existujúca architektúra je prevádzkovaná na základe modelu ITIL. Spektrum siaha od jednoduchého prístupu „pomocnej ruky“ až po úplný outsourcing. Naše osvedčené procesy, vysoká flexibilita a skúsenosti zaručujú služby, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám zákazníka. Vynikajúcu kvalitu dokazujú nielen mnohé zákaznícke referencie, ale potvrdzujú ich aj aj nezávislé orgány ako napríklad certifikácie podľa ISO štandardov.

Modulárny systém služieb

V prostredí dátových centier ponúkame služby založené na modulárnom systéme, ktorý umožňuje jednoduché prispôsobenie štandardov potrebám zákazníka, a tým zároveň umožňuje najvyššiu možnú flexibilitu.

 • Prenájom priestorov: Poskytovanie a údržba základnej infraštruktúry dátových centier
 • Infraštruktúra: Obstaranie alebo poskytnutie hardvéru dátového centra alebo zdieľaného hardvéru ako súčasti modelu infraštruktúra ako služba (Infrastructure-as-a-Service)
 • Platforma: integrované procesy a technológie na správu infraštruktúry (Platform-as-a-Service)
 • OS-Near-Applications and Databases: preventívne činnosti a činnosti zvyšujúce stabilitu systému, definícia stratégie zálohovania, aplikácia opráv (patches)
 • Správa aplikácií: podpora druhej úrovne, nepretržitá údržba, neustále zlepšovanie a zmena
 • Podnikové procesy: Poradenstvo v oblasti optimalizácie a zavádzania nových podnikových procesov

Datacentrum Axians Slovakia

Axians Slovakia ponúka prevádzku systémov v dátovom centre v Žiline. To dáva zákazníkom možnosť prevádzkovať svoje systémy a ukladať svoje údaje na Slovensku, v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami a nariadeniami GDPR.

Srdcom nášho dátového centra je výpočtová, sieťová a úložná virtualizácia. Vysoký stupeň virtualizácie všetkých úrovní infraštruktúry umožňuje maximálnu flexibilitu pri poskytovaní služieb. To umožňuje integráciu zákazníckych systémov do prostredia Axians bez ohľadu na ich umiestnenie. V prípade potreby je možné voliteľne získať bezpečnostné a firewall služby.

Dôležité vlastnosti DC Axians Slovakia:

 • najvyšší možný stupeň virtualizácie
 • ochrana prostredníctvom firewall brán novej generácie (pokročilá ochrana pred hrozbami, ochrana DOS a DDOS, filtrovanie URL, služby WAF ai.)
 • trieda dátového centra: úroveň 2 +
 • certifikácia podľa ISO27001
 • redundantné a nepretržité systémy napájania a chladenia
 • redundantné spojenia prostredníctvom rôznych poskytovateľov

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.