BEZPEČNÉ A SPOĽAHLIVÉ

Sieťové služby

Bez siete žiadne IT

V dobe internetu vecí a cloud computingu sa sieťová technológia stáva čoraz dôležitejšou. Dynamické a elastické siete sú základom moderného IT prostredia. Bezpečnosť, spoľahlivosť a inteligentné architektúry nie sú len základom moderných aplikácií a služieb, ale často ich vôbec umožňujú.

Profesionálne partnerstvá

S profesionálnymi riešeniami od rôznych výrobcov a komplexným implementačným a prevádzkovým portfóliom, Axians Slovakia ponúka správnu infraštruktúru pre širokú škálu požiadaviek. Rozsah služieb siaha od návrhu koncepcie sietí alebo merania WLAN prostredí až po implementáciu komplexných MAN / WAN pre obchodné reťazce alebo spoločnosti s mnohými lokalitami. Na zreteli máme vždy maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť siete, nákladovú efektívnosť a maximálnu flexibilitu.

Sieťové služby od Axians Slovakia

Poradenstvo:

Dôkladná analýza a pochopenie požiadaviek sú predpokladmi úspešného poskytovania a ďalšieho rozvoja IT služieb. V tejto oblasti sa spoliehame na internú metodológiu, ktorá zahŕňa všetky kľúčové oblasti, od zaznamenania súčasnej situácie po analýzu požiadaviek a vypracovanie vhodnej stratégie IT. Výsledkom je odporúčanie strategickej architektúry vrátane finančnej analýzy.

Integrácia:

Následne realizujeme implementáciu. Môže sa jednať o výmenu alebo aktualizáciu hardvérových alebo softvérových komponentov, čiastočný prevod do servisnej správy Axians Slovakia alebo implementáciu softvérovo definovaných sietí. Pri projektovom riadení sa riadime odporúčaniami metodológie PRINCE2, ktorá minimalizuje dobu dodania a riziká.

Outsourcing:

Implementovaná alebo už existujúca Axians architektúra je profesionálne prevádzkovaná podľa osvedčených postupov založených na štandardoch ITIL®. Používame rôzne modely prevádzky, od jednoduchých „pomocná ruka“ až po plnú prevádzku. Procesy, ktoré boli mnohokrát vyskúšané a testované, umožňujú vysoký stupeň flexibility a služieb prispôsobených požiadavkám zákazníka, ktoré sú popísané v prevádzkovom modeli spoločnosti. Kvalitu spoločnosti dokumentujú početné referencie a certifikácie vrátane ISO štandardov.

Riešenia v detaile

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.