NOVÁ LTS VERZIA ZABBIX 7.0 ​ JE KONEČNE TU!

Monitorujte IT s podporou Axians

Ďalšie zmeny a vylepšenia

Zabbix 7.0 prináša aj niektoré ďalšie zmeny a nové funkcie v oblasti licencovania, reportingu, discoveringu, konektorov a ďalších.

Zmena licencovania

  • Nová licenica AGPL-3.0 (pôvodne GPL v2.0)

Discovering

  • Paralelné spracovanie pravidiel pre network discovery (network discovery rules) – v predchádzajúcich releasoch bolo každé discovery pravidlo spracovávané jedným discovery procesom (sekvenčne). V Zabbixe 7.0 bol discovery proces prepracovaný a umožňuje súbeh medzi discovery pravidlami
  • Možnosť pridávať tagy počas procesu autoregistrácie a network discovery
  • Nový item zabbix[dicovery_qeue] pre monitoring discoveringu

Konektory

  • Funkcionalita je považovaná za produkčnú (doteraz experimentálna)
  • Možnosť špecifikovania konkrétnych údajov, ktoré majú byť streamované prostredníctvom ich dátového typu (integer, float, character, log)

Plánované reporty

  • Funkcionalita je považovaná za produkčnú (doteraz experimentálna)
  • Plánované reporty vytvárajú screenshot zo všetkých stránok viacstránkových dashboardov