NOVÁ LTS VERZIA ZABBIX 7.0 ​ JE KONEČNE TU!

Monitorujte IT s podporou Axians

Zabbix server, proxy, agent, databáza

 • Nové možnosti nastavenia timeout intervalov na úrovni Zabbix servera, Zabbix proxy alebo jednotlivých itemov 
 • Validácia obsahu konfiguračných súborov – nový prepínač -T pre zabbix_server, zabbix_proxy, zabbix_agent, zabbix_agent2, zabbix_web_service binárne súbory 
 • Pridané prefix parametre pre trezory (vault HashiCorp, CyberArk) do konfiguračných súborov Zabbix servera aproxy – podpora inštalácie trezorov na neštandardných cestách 

Zabbix server

 • Asynchrónny zber údajov pre agent poller, snmp poller, http poller – poller po vyslaní požiadavky nečaká na odpoveď a môže vygenerovať ďalšiu požiadavku, podporovaných až 1000 paralelných požiadaviek na jednu inštanciu pollera 
 • Využitie vlákien (Multithreading) 
 • Zasielanie údajov na Zabbix server pomocou Zabbix API 
 • Rýchlejšia reakcia/spustenie akcií spojených s triggermi 
 • Rýchlejší prechod hostov do stavu plánovanej údržby (maintenance) 
 • Automatická deaktivácia zberu LLD itemov určených na zmazanie 

Zabbix proxy

 • Asynchrónny zber údajov – poller po vyslaní požiadavky nečaká na odpoveď a môže vygenerovať ďalšiu požiadavku, podporovaných až 1000 paralelných požiadaviek na jednu inštanciu pollera 
 • Využitie vlákien (Multithreading) 
 • Vysoká dostupnosť a vyvažovanie záťaže – Zabbix proxy HA and load balancing 
 • Zabbix proxy pamäťový buffer – využitie Zabbix proxy bez databázy na file systéme 

Zabbix agent

 • Podpora flexibilných a plánovaných intervalov zberu údajov v aktívnom režime pre obidve edície agenta (v minulých verziách podporované len pre Zabbix agenta 2) 
 • Nové možnosti štartovania Zabbix agenta v MS Windows prostredí – nový prepínač -S pre nastavenie spôsobu štartovanie agenta (automatic, delayed, manual, disabled) pre už existujúcu službu spravujúcu agenta alebo v spojení s prepínačom -i pri inštalácii agenta a automatickom vytváraní služby 
 • Rozšírené konfiguračné možnosti Zabbix agenta 2 
 • Vykonávanie vzdialených príkazov (Remote commands) prostredníctvom agentov v aktívnom režime 

Databáza

 • Auditlog využíva hypertabuľku ak je použité rozšírenie TimescaleDB pre PostgreSQL databázu Zabbix servera – vyšší výkon a automatický partitioning pre Auditlog