Digitálna zdravotná starostlivosť

Investujte do zvyšovania kvality vašich zdravotníckych služieb, a tým aj do spokojnosti používateľov a pacientov, prostredníctvom využívania inteligentných a inovatívnych nástrojov. S digitálnymi riešeniami od Axians majú pacienti prospech z prístupu k zdravotnej starostlivosti – bez ohľadu na ich stav alebo geografickú polohu.

Axians Slovensko

Axians rozvíja viaceré projekty založené na:

  • posilnenie bezkontaktnej služby prostredníctvom využívania technológií rozšírenej reality a virtuálnej reality;
  • Personalizácia liečby a včasné odhalenie udalostí prostredníctvom nepretržitého monitorovania a dohľadu nad údajmi o zdravotnom stave pacienta; inteligentné, nepretržité a neinvazívne;
  • Podpora rýchlej a asertívnej diagnostiky, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti agentov.

Náš záväzok

Pracujeme na tom, aby sme technológie slúžili odborníkom a používateľom. Tento záväzok realizujeme prostredníctvom digitálnych riešení, ktoré zjednodušujú prácu zdravotníckeho personálu a približujú používateľov k zdravotníckym službám v troch hlavných dimenziách:

Telemedicína

Telemedicína umožňuje používateľom komunikovať s nemocnicou alebo inou zdravotníckou organizáciou v pohodlí domova. Konzultácie, lekársky dohľad a iné diagnostické a terapeutické úkony je možné vykonávať na diaľku a prakticky kedykoľvek. Virtuálna realita umožňuje vykonávať konzultácie v reálnom čase bez toho, aby zdravotnícky pracovník a pacient zdieľali rovnaký fyzický priestor. Použitie rozšírenej reality umožňuje zdravotníckym pracovníkom interakciu s používateľom v jeho patologickom probléme. Prístup k starostlivosti sa tak stáva otvorenejší, demokratizovanejší, a užívateľovi prináša kratšie čakacie doby na získanie špecializovaného lekárskeho posudku.

Telemonitoring

Telemonitoring poskytuje používateľom a zákazníkom autonómiu a bezpečnosť. Tento typ diaľkového ovládania umožňuje odborníkom nepretržite a trvalo monitorovať zdravotný stav svojich pacientov – prostredníctvom zberu a neinvazívnej analýzy životne dôležitých parametrov. Za každých okolností alebo v prípade naliehavej udalosti, tento dohľad umožňuje rýchlejšiu schopnosť zdravotníckych pracovníkov konať – so zdravotným prínosom pre pacientov.

Teleasistencia

Teleasistencia prináša používateľom väčšiu autonómiu a bezpečnosť, a najmä pokoj rodinám. Špecializovaný lekársky dohľad je vykonávaný na diaľku denne počas 24 hodín. V prípade potreby sú pre každú situáciu aktivované vhodné mechanizmy. Starostlivosť na diaľku tiež umožňuje zdravotníckym pracovníkom prispôsobiť svoju reakciu na základe histórie a súhrnu informácií a údajov, ktoré majú o svojich pacientoch.

Riešenia pre digitalizáciu zdravotníctva

Technológie v oblasti internetu vecí

Axians využíva dimenzie najmodernejších technológií, ktoré umožňujú monitorovanie údajov používateľa v reálnom čase – bez potreby samotnej prítomnosti používateľa v zdravotníckom zariadení.

Informácie zhromaždené prostredníctvom inteligentných a pripojených zariadení sa posielajú do centrálneho systému, a následne sa analyzujú zdravotné parametre s cieľom ponúknuť diferencovanú lekársku starostlivosť.

Riešenia založené na technológiách internetu vecí sú kľúčovým prvkom v budúcnosti zdravotnej starostlivosti. Majú pozitívny vplyv na riadenie nemocníc (prostredníctvom optimalizácie zdrojov) a ponúkajú používateľom a ich rodinám neustály dohľad nad zdravotnými ukazovateľmi, ktorý sa vykonáva na diaľku. Podporujú taktiež lepšie dodržiavanie liečby a predpísaných liečebných plánov zo strany pacienta.

Strojové učenie (Machine learning)

Technológie založené na strojovom učení s využitím identifikácie vzorcov optimalizujú zdravotné prognózy. Prostredníctvom analýzy údajov o pacientoch v systéme je možné vykonať porovnávaciu štúdiu, a tým zlepšiť klinický report. Techniky umelej inteligencie prispievajú k rýchlejšej a presnejšej diagnóze a prognózam.

Vyžiadajte si viac informácií.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.