PACS pre rádiológiu

Philips Vue PACS

Philips Vue PACS je softvér, ktorý je súčasťou riešení Enterprise Imaging. Poskytuje škálovateľné lokálne a rozsiahle riešenia pre nemocnice a súvisiace inštitúcie. Riešenie archivuje, distribuuje, získava a zobrazuje obrázky a dáta zo všetkých nemocničných modalít a informačných systémov.

Integruje sa s elektronickými lekárskymi záznamami (EMR), rádiologickými informačnými systémami/nemocničnými informačnými systémami (RIS/HIS) a sprostredkovateľmi úrovne zdravia (HL7) na získavanie demografických a klinických informácií o pacientoch. Systém sa tiež pripája k rádiologickým modalitám na prijímanie klinických snímok z rôznych nemocničných oddelení.

Komunikácia Philips Vue PACS je založená na štandarde DICOM 3.0.

Vyžiadajte si viac informácií.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.