Servisné služby, SLA

Permanentná údržba a servis prístrojov a zariadení

Tím certifikovaných odborníkov Axians Slovakia neustále analyzuje inštalované systémy, monitoruje a proaktívne zisťuje ich potenciálne problémy. Prijíma vhodné nápravné opatrenia na základe mnohoročných skúsenosti a hlbokého porozumenia potrieb zákazníka – pre rýchlejšie riešenie problémov, prípadne ich predchádzaniu ešte pred ich vznikom.

Pred návštevou na mieste sa poskytuje technická diagnostika a identifikácia chybných častí pre zabezpečenie rýchlej opravy systému a vyriešenie problému ihneď.

Blízko k vám

Služby záručného a  pozáručného servisu a odstraňovania porúch poskytujeme prostredníctvom siete profesionálnych Axians Slovakia servisných stredísk. Naši servisní technici pôsobia v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach.

Vyžiadajte si viac informácií.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.