Technológie a riešenia Angiodroid

Diagnostická a intervenčná periférna angiografia

V oblasti technológií pre diagnostickú a intervenčnú periférnu angiografiu Axians Slovakia spolupracuje s výrobcom Angiodroid. Použitie Angiodroidu je indikované u všetkých pacientov podstupujúcich periférnu angiografiu, najmä u diabetických pacientov a absolútne nevyhnutné u pacientov alergických na jód alebo trpiacich na obličkové stavy, ktoré by sa mohli zhoršiť jódovým kontrastom, čo spôsobuje kontrastom indukovanú nefropatiu. Injektor je úplne automatický, operátor musí jednoducho pripojiť katéter a vybrať si spomedzi prednastavených parametrov vyšetrenia.

Vyžiadajte si viac informácií.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.