Technológie a riešenia Philips

Sme autorizovaným distribútorom a poskytovateľom servisu pre lekárske prístroje Philips od roku 1999 (predtým divízia Hewlett-Packard). Naši servisní technici sú pravidelne školení v medzinárodnom školiacom centre Philips a majú dlhoročné skúsenosti v odbore lekársky prístrojov.

Zabezpečujeme predaj a servis medicínskych technológií Philips na území Slovenskej republiky v oblastiach počítačová tomografia, magnetická rezonancia MRI, intervenčná rádiológia, rádiodiagnostická technika.

Počítačová tomografia CT

Použitím technológie spektrálneho detektora, sa vyšetrovacie možnosti neúmerne rozšíria v porovnaní s konvenčným CT prístrojom. Zníži sa počet opakovaných vyšetrení, spresní sa diagnostická istota a znížia sa celkové náklady na diagnostiku. Štúdiami preukázateľné výhody spektrálneho CT vo všetkých oblastiach rádiológie najmä však v oblasti kardiológie a onkológie.

Magnetická rezonancia MRI

Vďaka dlhoročnému vývoju a neustálemu posúvaniu možností prináša spoločnosť Philips revolučné riešenia pre využitie a zrýchlenie vyšetrení pomocou AI ako Compressed SENSE a najnovšie SmartSpeed. Použitím gradientného systému s tzv. hrubovrstvou technológiu sa podarilo výrobcovi eliminovať mnohé nedostatky konvenčných gradientných systémov, čoho výsledkom je vynikajúca kvalita obrazu a skrátenie času potrebného pre vyšetrenia.

Philips ponúka špičkovú 1,5T MR zobrazovaciu techniku na základe nového, revolučného a plne uzatvoreného magnetu – BlueSeal. Systém je navrhnutý pre jednoduchú inštaláciu a skrátenie zdĺhavých a nákladných servisných úkonov. Tento revolučný magnet je založený na desaťročiach inovácií, pracuje iba so 7 litrami tekutého hélia.

Intervenčná rádiológia

Spoločnosť Philips je dlhoročným lídrom na poli angiografických systémov. Celá produktová rodina Azurion je navrhnutá na štandardnej hardvérovej a softvérovej platforme, ku ktorým sa pridávajú nové riešenia a inovácie. Systémy sú plne individualizovateľné a ponúknu presne to, čo zákazník potrebuje. Ponúka nielen systém, ale hlavne záväzok voči zákazníkovi a pacientom.

Technológia ClarityIQ, ktorá poskytuje vysokú kvalitu zobrazovania pre komplexnú škálu klinických postupov, dosiahnutia vynikajúcej viditeľnosti za použitia ultranízkej dávky röntgenového žiarenia pre pacientov aj pre personál.

Philips taktiež ponúka mobilné zariadenia s C ramenom typu Zenition 10, 30, 70. C rameno Zenition je možné vybaviť na vaskulárne, kardiovaskulárne a pain manažment aplikácie. Ponúka možnosti  riešení pre ortopédiu, urológiu, kardiostimulátory, intervenciu končatín a neurologických intervencií v oblasti chrbtice.

Rádiodiagnostická technika

V náročnom medicínskom prostredí a dennodennej praxi sa okrem vysokej kvality zobrazovania do popredia dostávajú aj rýchlejšie a presnejšie technológie, najmä znižovanie radiačnej záťaže pre pacienta a personál. Nové metódy využívajúce AI čoraz významnejšie ovplyvňujú zdravotnícku techniku. Philips ponúka v portfóliu riešenia so stropným závesom, sklopnou stenou, podlahovým statívom a mobilné RTG prístroje.

Vyžiadajte si viac informácií.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.