SPOĽAHLIVÉ SAP SLUŽBY Z JEDNÉHO ZDROJA

ERP a SAP S/4HANA

Pripravíme váš SAP itinerár a podporíme vás pri prechode na S/4HANA

SAP ERP predstavuje celosvetovo najpoužívanejší štandardizovaný systém, ktorý pokrýva všetky kľúčové podnikové procesy. Obsahuje best-practice tisícok spoločností, pričom je možné prispôsobiť ho individuálnym potrebám zákazníkov. Podporuje integračné štandardy na prepojenie s tretími systémami.

SAP S/4HANA – budúcnosť je teraz.

SAP S/4HANA je aktuálnou témou pre všetkých zákazníkov používajúcich systém SAP. Podporujeme vás pri implementácii SAP S/4HANA a aktívne vás sprevádzame pri optimálnom plánovaní a realizácii migrácie na SAP S/4HANA. Rovnako vás podporujeme aj v ďalších SAP oblastiach, poskytujeme vám služby našich SAP certifikovaných konzultantov, navrhujeme spolu s vami tie správne riešenia, podporujeme vás pri vývoji a implementácii a preberáme aj správu vašich aplikácií. Vždy berieme do úvahy špecifické procesy vašej spoločnosti a v prípade potreby ich spolu s vami optimalizujeme.

Aké sú možnosti prechodu na SAP S/4 HANA?

Nová implementácia / Reimplementácia

Nová implementácia/reimplementácia predstavuje ideálny spôsob, akým je možné implementovať nové procesy a inovácie, ktoré so sebou riešenie SAP S/4HANA prináša. Implementáciu nového systému je možné vykonať „na zelenej lúke“, využitím procesov takzvaných „SAP modelových spoločností“, prípadne použiť pôvodný systém ako predlohu pre tvorbu základných nastavení.

Nábeh riešenia prebieha formou „big bang“ a je spojený s migráciou počiatočných stavov a otvorených položiek. Na základe našich skúseností môžeme konštatovať, že sa jedná o spôsob prechodu, vďaka ktorému je možné dosiahnuť optimalizáciu podnikových procesov s využitím najnovších technológií, spojený s optimalizáciou hardvérových nárokov na prevádzku systému.

Systémová konverzia

Pre spoločnosti, pre ktoré je nová  implementácia SAP S/4HANA príliš riziková alebo časovo, organizačne a z pohľadu nákladov náročná, je vhodnou alternatívou migrácia na SAP S/4HANA. Samotná migrácia je realizovaná v dvoch krokoch. V prvom kroku prebieha migrácia databázy na novú SAP databázu HANA a v druhom kroku prebieha konverzia existujúceho R/3 systému na produkt SAP S/4HANA.

Obidva kroky je možné z časového hľadiska oddeliť, rozložiť projektové aktivity na dlhšie časové obdobie, a tým eliminovať prípadné riziká vyplývajúce zo zmeny. Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku sme úspešne zrealizovali viaceré  konverzie ERP systémov na SAP S/4HANA a naďalej pomáhame našim zákazníkom plánovať a realizovať cestu prechodu na SAP S/4HANA.

Aké výhody vám prináša partnerstvo Axians Slovakia?

Prechod na SAP S/4HANA predstavuje pre mnohé spoločnosti výzvu, ale zároveň obavy z dopadov na súčasné riešenia a podnikové procesy. Máme praktické skúsenosti s týmito projektami. Sme pripravení pomôcť vám pri voľbe optimálneho spôsobu prechodu, vytvoriť návrh nového systémového landscape a realizovať samotný prechod na SAP S/4HANA.

Dodávanie kvalitných SAP ERP riešení je našou silnou stránkou už od roku 1993. Realizovali sme viac ako 250 úspešných implementačných SAP ERP projektov pre spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach. Máme silný tím konzultantov a programátorov, ktorý pomáha zákazníkom implementovať best practice procesy, a súčasne pre nich navrhuje a vyvíja riešenia podporujúce ich podnikové procesy a špecifické požiadavky.

Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

Máte otázky alebo špeciálne požiadavky? Kontaktujte nás. Máme skúsenosti a tímy odborníkov, ktorí budú spoločne s vami hľadať správne odpovede.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.