Axians Slovensko

SAP Activate

SAP Activate framework

Axians Slovakia ako dlhoročný SAP partner využíva pri implementácií komplexných produktov najnovší framework SAP Activate vďaka čomu poskytujeme zákazníkom a konzultantom SAP jasné a podrobné kroky, ktoré uľahčujú realizáciu zložitých transformácií riešení SAP.

Rámec SAP Activate je postavený na troch pilieroch:

  • SAP Best Practices – konzultanti a zákazníci majú prístup k SAP Best Practices Explorer pre všetky štandardné obchodné procesy SAP.
  • Riadené konfigurácie –  spoločnosť SAP neustále vyvíja štandardné konfigurácie, ktoré možno použiť na spustenie obchodných procesov.
  • Metodológia SAP Activate – je najnovšia metodológia implementácie projektu, ktorá sa používa na poskytovanie aktualizácií a riešení SAP.