Axians Slovensko - cloudové riešenie
Leader in the SPARK Matrix™ Report for Digital Twin of an Organization (DTO) Solution, Q2, 2023

SAP Signavio

Vaše riešenie pre transformáciu podnikových procesov

Cloudové riešenie SAP Signavio využíva technológiu mapovania podnikových procesov s cieľom umožniť doposiaľ nezainteresovaným zamestnancom rýchlo pochopiť ako organizácia funguje. Súčasne umožňuje zamestnancom aktívne sa zapájať do zlepšovania základných procesov s cieľom zvýšiť efektivitu a dokonalosť procesov.

Axians Slovensko - obchodné procesy

Vo svete neustálych zmien, ktoré majú vplyv na naše podnikanie a osobných život je hlavnou výzvou každej spoločnosti dokázať sa prispôsobiť týmto zmenám. SAP Signavio Vám pri transformácií Vašich podnikových procesov umožní získať prehľad nad zavedenými procesmi s cieľom vykonať rýchlo a jednoducho kľúčové rozhodnutia vedúce k inovácií.

Axians Slovensko - obchodné procesy

So SAP Signavio je možné:

  • Získať hladkú transformáciu spoločnosti vďaka informáciám o podnikových procesoch.
  • Navrhnúť riešenie podľa osvedčených postupov.
  • Integrovať vstupy od všetkých zainteresovaných strán.
  • Automatizovať rozhodnutia.