Axians Slovensko

SAP AddOn riešenia od Axians Slovakia

Axians Slovakia – SAP AddOn solutions

SAP patrí k celosvetovo najrozšírenejším štandardným softvérovým riešeniam pre riadenie podniku. Napriek tomu nepokrýva všetky potreby zákazníkov. Jeho efektívnejšiemu využívaniu významne pomáhajú nadstavbové riešenia, ktoré reflektujú potreby a zvyklosti zákazníkov a rozširujú informačný systém o ďalšie možnosti.

Počas 30 rokov svojej existencie, Axians Slovakia vyvinula pre svojich zákazníkov viac ako 130 add-on riešení a produktov.

Patria medzi ne napríklad systémové riešenia pre identifikáciu distribučných a výrobných procesov a ich integrácie do logistiky SAP, systémy pre sledovanie jednotlivých vnútropodnikových aj mimo podnikových procesov dopravy a ich integrácie do SAP, riešenie prepojenia e-kasy a systému SAP, riešenia nákupných portálov, riešenia inventarizácie majetku s využitím mobilných zariadení, ďalšie riešenia v oblasti mobility a mnoho iných.

Získaj ďalšie referencie