Systém podpory priameho predaja

SAP Direct Store Delivery / Movilizer Cloud

End-to-End riešenie pre podporu Ambulantného predaja koncovému zákazníkovi bez nutnosti nákupu komplexnej infraštruktúry. Základnými črtami riešenia je nezávislosť na platforme, rešpektovanie vnútropodnikových procesov a intuitívne ovládanie pre predajcu. 

  • Mobilné riešenie postavené nad platformou SAP S/4HANA     
  • Implementácia modulu SAP DSD s nadstavbou Movilizer DSD 
  • Mobilná časť riešenia postavená nad Movilizer Cloud 
  • Mobilné zariadenie integrujúce v sebe handheld, fiškálnu pokladnicu a možnosť platby platobnou kartou 
  • Objednávkový portál postavený na platforme SAP Fiori 
  • Možnosť vzdialenej podpory priamo na zariadení koncového používateľa (predajcu)    

Axians Slovakia úspešne implementovala systém podpory priameho predaja do distribučných procesov výrobcu v potravinárskom priemysle.

Získaj ďalšie referencie