Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov

Integrated System of Product Traceability (ISPT)

End-to-End implementácia smernice EP a Rady EU 2014/40 zavádzajúcej vysledovateľnosť tabakových výrobkov prostredníctvom reportovania pohybov na centrálny Router. 

Riešenie je postavené na SAP Cloud Platform s využitím mobilných čítacích zariadení na OS Android a plne automatizovaného procesu na platformách SAP R/3 a SAP S/4HANA. 

  • Vlastné „balíkové riešenie“ z vývojárskeho prostredia Axians Slovakia  
  • Minimalizácia zásahov do aktuálnych distribučných procesov 
  • Minimalizácia pridanej práce na strane skladníkov 
  • Minimalizácia zásahov do podnikovej infraštruktúry a druhotných investícií do infraštruktúry 
  • Integrácia nad platformami SAP R/3 a SAP S/4HANA s implementovaným modulom SAP Data Services 

Axians Slovakia úspešne implementovala systém legislatívy Tobacco Track and Trace do distribučných procesov spoločnosti Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o.

Získaj ďalšie referencie