• Activity Sector: Heineken Slovensko Distribúcia
  • LOCATION: Bratislava
  • COUNTRY: Slovensko
  • DURATION: 2020 – 2023
  • YEAR: 2023

Digitalizácia logistických procesov – Heineken Slovensko distribúcia

Axians Slovakia realizovala sériu na mieru vytvorených riešení pre podporu procesov a výkonov v distribučných strediskách spoločnosti Heineken Slovensko Distribúcia (HSD). Prvé realizované riešenie Integrated System of Product Traceability (ISPT) nasledovalo požiadavku na end-to-end implementáciu smernice ÉU na zavedenie dosledovateľnosti pohybu tabakových výrobkov. V prostredí HSD sa jednalo o prvé hybridné SAP ERP / SAP BTP on-line riešenie, určené najmä pre skladníkov využívajúcich skladové terminály. Použitie SAP BTP ako časti Cloud riešenia (on-demand) bolo najlepšou voľbou vzhľadom na lokácie skladov a aktuálny stav internej sieťovej infraštruktúry HSD, napr. pokrytie skladov sieťou Wi-Fi. Použitá technológia zároveň umožnila implementáciu dvoch menších riešení bez dodatočných nákladov na licencie a infraštruktúru. Konkrétne sa jednalo sa o riešenie identifikácie a označovania skladových lokácií a riešenie monitoringu stavu infraštruktúry logistických systémov a okolia v rámci SAP ERP. Aktuálne realizovaným projektom je implementácia zeleného riešenia „depapierizácie“ Portál Dispečera, ktoré prináša plnohodnotnú náhradu papierových výstupov a pozitívne vplýva na zníženie uhlíkovej stopy v distribučných procesoch zákazníka.

 Mission

  • Hlavným cieľom pri implementácii uvedených riešení bola ich realizácia v najkratšom možnom čase a s minimálnymi zásahmi do súčasných procesov, modernizácia infraštruktúry HSD, a najmä jednoduchosť ovládania pre koncového používateľa. Tento prístup priniesol minimálnu potrebu preškolenia skladníkov a dispečerov, čo obvykle predstavuje jednu z obáv zákazníkov v projektoch digitalizácie.

Expertise

  • SAP Cloud Platform
  • SAP Business Technology Platform
  • Integrated System of Product Traceability (ISPT)
  • Riešenie „depapierizácie“ Portál Dispečera
  • Ďalšie logistické riešenia: skladové lokácie, dashboard stavu landscape

Customer benefits

Využitie hybridnej platformy pri implementácii všetkých riešení minimalizovalo náklady na vlastníctvo (TCO) v rámci digitalizácie procesov v distribučnej sieti zákazníka. Riešenie ISTP umožnilo zachovať distribúciu tabakových výrobkov naďalej v ponuke HSD pre segment HORECA. Riešenie Portál Dispečera prinieslo „depapierizáciu“ procesov v distribučných strediskách HSD v súlade so zelenou politikou spoločnosti a zároveň znížilo mieru chybovosti ako ľudského faktora pri vychystávaní tovaru. Použité technologické riešenie obmedzilo nevyhnutnosť vysokej prvotnej investície do licencií, čo prinieslo ďalší benefit v zmysle optimalizácie cash-flow spoločnosti HSD.

CONTACT

* Axians Slovakia s.r.o. (zmena obchodného mena spoločnosti S&T CEE Holding s.r.o. od 18.9.2023)