• Activity Sector: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
  • LOCATION: Bratislava
  • COUNTRY: Slovensko
  • DURATION: 2021
  • YEAR: 2021

Image Guided Therapy zariadenia so špičkovými SW riešeniami a využitím AI

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH) v Bratislave patrí medzi najmodernejšie vybavené slovenské nemocnice a reprezentuje vrcholové pracovisko kardiovaskulárnej medicíny na Slovensku. V rámci projektu výstavby nového centra pre komplexnú liečbu arytmií – jedného z najväčších v strednej Európe boli v NÚSCH inštalované tri zariadenia rady Philips Azurion 7.

Zariadenia Philips Azurion 7 sú vybavené najnovšími softvérovými a hardvérovými riešeniami, ktoré umožňujú pri minimálnej radiačnej záťaži pacienta aj personálu dosiahnuť maximálnu kvalitu obrazu s využitím pokročilých SW možností pri diagnostických, no najmä pri komplexných intervenčných výkonoch, ako aj pri intervenčných zákrokoch na operačnej sále. Projekt, ktorý patrí medzi najlepšie slovenské referencie v danej oblasti liečby, realizovala spoločnosť Axians Slovakia s.r.o. (zmena obchodného mena spoločnosti S&T CEE Holding s.r.o. od 18.9.2023) v spolupráci s technologickým dodávateľom Philips.

Mission

  • Inštalácia špičkových technológií so softvérovými riešeniami pre komplexnú liečbu srdcových arytmií.

Expertise

  • Image Guided Therapy – Philips Azurion 7

Customer benefits

Obrazom riadené terapie (Image Guided Therapy) sú integrované riešenia, ktoré v sebe kombinujú intervenčné zobrazovacie systémy, inteligentné zariadenia, softvér a služby. Techniky obrazom riadenej terapie pomáhajú vykonávať operácie menej invazívne a presnejšie, čo minimalizuje potrebu re-intervencií a skracuje dĺžku hospitalizácie. Riešenia poskytujú používateľom najlepšiu podporu pri rozhodovaní, vedení, liečení a následne pri potvrdení správnej starostlivosti pre každého pacienta v reálnom čase.

Flexibilita, konfigurovateľnosť, spoľahlivosť a intuitívnosť ovládania zariadenia, umožňuje plné sústredenie operatéra na personalizovanú intervenciu a tak optimalizovať jej výsledok,“ hovorí prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH v Bratislave.

CONTACT

  • Daniel Masár – daniel.masar@axians.sk