Konsolidácia databázového prostredia – Stredoslovenská distribučná, a.s.

Axians Slovakia úspešne ukončila realizáciu rozsiahleho projektu heterogénnej migrácie systémov. Jednalo sa o migráciu 20 produktívnych SAP systémov a  ich databáz do konsolidovaného prostredia Oracle (Oracle X5-2) v  spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ktorá zásobuje energiou 740 000 zákazníkov – podnikateľských subjektov a domácností. V  rámci projektu bol operačný systém AIX nahradený systémom Oracle Enterprise Linux. Prínosy zjednotenej platformy databáz Oracle sa u zákazníka prejavili v úspore nákladov na licencie, aj v efektívnejšom využívaní výkonu hardvéru na prevádzkovanie databáz.