Migrácia na SAP HANA – HBM Pharma s.r.o.

Axians Slovakia úspešne ukončila realizáciu projektu upgrade SAP ERP na verziu SAP EHP7 a súčasne migráciu celkovo štyroch systémov na databázu SAP HANA v spoločnosti HBM Pharma s.r.o.

Realizácia tohto projektu bola pre HBM Pharma, výrobcu farmaceutických prípravkov, nevyhnutným predpokladom pre ďalšie fungovanie, rozvoj a  udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu. Migrácia systému umožnila následnú implementáciu produktu SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals (SAP ATTP), ktorý napĺňa platné požiadavky legislatívy a nariadenia EÚ 2016/161 v oblasti výroby a distribúcie farmaceutík.