Migrácia na SAP S/4HANA – Slovanet, a.s.

Spoločnosť Slovanet je jedným z najväčších telekomunikačných operátorov na  Slovensku. Svojim zákazníkom v segmente domácností, menších firiem a veľkých korporácií poskytuje komplexné riešenia pre internetovú komunikáciu, dátové služby, telefonovanie a zábavu. Pokrokové riešenia ako napríklad  Internet of Things (IOT), BigData Analytics, Cloud datacentrum a im zodpovedajúce biznis procesy, priniesli nové požiadavky a vyššie nároky na systémovú podporu. Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, ako aj z dôvodu jednoduchšej a rýchlejšej implementácie nových inovatívnych riešení a produktov do svojich informačných systémov, Slovanet sa rozhodol realizovať projekt migrácie SAP ERP do nového systémového prostredia na platforme SAP S/4HANA.

Projekt je  realizovaný v  spolupráci so spoločnosťou Axians Slovakia. Samotnej migrácii na SAP S/4HANA predchádzal upgrade systému verzie SAP ERP na verziu SAP EHP7, a zároveň bola uskutočnená migrácia štyroch systémov (ERP, BW) na databázu SAP HANA. Nové systémové prostredie prináša spoločnosti okrem rozšírení vlastností systému aj možnosť využitia moderných technológií ako napr. aplikácie SAP FIORI pre mobilné zariadenia alebo nástrojov v oblasti on-line analytiky.