MIGRÁCIA POŠTOVÝCH SLUŽIEB LOTUS NOTES V NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA DO PROSTREDIA MICROSOFT EXCHANGE – NBS

Axians Slovakia subdodávateľsky realizovala pre zákazníka Národná banka Slovenska migráciu užívateľských účtov a e-mailových schránok vrátane migrácie dát z technológie Lotus Notes na nové riešenie v prostredí Microsoft Exchange 2019.

Cieľom projektu bolo vybudovať vysoko dostupné, škálovateľné riešenie poštových služieb. V novom prostredí je prístup zamestnancov k e-mailovým službám z externého prostredia zabezpečený cez dvojfaktorovú autentifikáciu.

Projekt migrácie prebehol počas plnej prevádzky banky v priebehu jedného roka.