Štvornásobná inštalácia MR – ProDiagnostic

V roku 2017 medicínska divízia Axians Slovakia nainštalovala a úspešne odovzdala do užívania štyri špičkové pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku – v Poprade, Košiciach, Prešove a Bratislave. Prevádzkovateľom týchto pracovísk je spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. Inštalované prístroje typu PHILIPS Ingenia 3.0T, so silou magnetického poľa 3.0 Tesla, sa vyznačujú vysokým rozlíšením diagnostického zobrazovania. Prístroje disponujú naj – modernejším softvérovým a aplikačným vybavením pre splnenie najnáročnejších požiadaviek medicíny v oblasti diagnostiky. Realizované inštalácie tak v súčasnosti patria medzi najlepšie a najmodernejšie pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku.