Zabbix 7.0 prináša veľa dôležitých vylepšení a dlho očakávaných funkcionalít. V spolupráci s vendorom Zabbix sme sa dohodli na realizácii tohto unikátneho seriálu webinárov, až do vydania novej verzie.

24.1.2024 | V súvislosti s príchodom novej LTS verzie Zabbix 7.0 sme pre našich zákazníkov pripravili seriál webinárov, ktorý postupne predstavil novú, prelomovú verziu systému. Nová verzia bude uvoľnená 4. júna 2024. Seriál mal celkovo desať dielov, prvé štyri webináre sa uskutočnili na konci roka 2023. Ďalších šesť častí webinárov sme zrealizovali v období od januára do mája 2024.

Zabbix 7.0 prináša veľa dôležitých vylepšení a dlho očakávaných funkcionalít. V spolupráci s vendorom Zabbix sme sa dohodli na realizácii tohto unikátneho seriálu webinárov, až do vydania novej verzie. Každý diel seriálu predstavil definovanú skupinu nových funkcionalít, ktoré boli v danom čase reálne dostupné a prezentované aj formou živého dema. Priemerne sa na webinároch zúčastnilo približne 30 účastníkov. Prezentácie a videozáznamy webinárov sú zákazníkom dostupné na našej webstránke a YouTube účte Axians Slovakia.

Viac o Zabbixe: Riešenie Zabbix predstavuje efektívny monitorovací nástroj, ktorý umožňuje získavať neobmedzené množstvo typov údajov v reálnom čase z rozličných typov zariadení v IT prostredí – serverov, virtuálnych strojov, sieťových prvkov, meracích zariadení a pod. Zabbix je súčasťou širokého portfólia riešení, ktoré je poskytované ako Cloud služba alebo formou “On-premise” implementácie vo vlastnom prostredí zákazníka.