Zabbix 7.0 – 5.časť

Od do

Popis webinára

Unikátny seriál webinárov, ktorý postupne v každom diele stručne a jasne predstavuje nové už dostupné funkcionality prichádzajúcej LTS verzie Zabbixu 7.0. Pripravte sa na príchod novej verzie ešte pred jej vydaním. Piata časť predstaví novinky v oblasti prístupových práv a v konfigurácii Zabbix proxy.

Video z webinára