Open source riešenie pre monitorovanie IT prostredia

Zabbix

Axians je jediný Premium Partner na Slovensku

Axians Slovakia je partnerom spoločnosti Zabbix s úrovňou certifikácie Zabbix Premium Partner. Máme bohaté skúsenosti s implementáciou riešení manažmentu IT infraštruktúry pre rozsiahle prostredia s veľkým počtom serverov, aktívnych sieťových prvkov a zariadení. Zabbix je súčasťou širokého portfólia riešení, ktoré je poskytované ako Cloud služba alebo formou “On-premise” implementácie vo vlastnom prostredí zákazníka.

Systém Zabbix – efektívny monitorovací nástroj

Riešenie Zabbix predstavuje efektívny monitorovací nástroj, ktorý umožňuje získavať neobmedzené množstvo typov údajov v reálnom čase z rozličných typov zariadení v IT prostredí – serverov, virtuálnych strojov, sieťových prvkov, meracích zariadení a pod. Zozbierané údaje je možné okamžite vizualizovať formou náhľadov, máp, grafov, ako aj podrobiť ďalšej analýze za účelom generovania alarmov. Zabbix je zdarma dostupný open source systém, voľne použiteľný bez akýchkoľvek poplatkov s otvoreným kódom.

Základné funkcionality systému Zabbix:

  • Zber údajov – zber údajov prostredníctvom viacerých metód – SNMP, Zabbix agent, IPMI, JMX, ODBC ai.
  • Detekcia problémov, korelácie – otváranie a uzatváranie problémov na základe generovania udalostí a ich vzájomnej korelácie
  • Performance Management – vizualizácia údajov, viacero typov grafov, predikcia správania sa metrík
  • Inventarizácia – manuálne a automatizované prideľovanie inventarizačných atribútov k zariadeniam
  • Notifikácie a eskalácie – notifikovanie operátorov prostredníctvom mailov, SMS atď., automatické akcie a eskalačné plány
  • SLA Evaluation – konfigurácia stromu služieb a vyhodnocovanie dostupnosti služieb za zvolené obdobie

Kontaktujte nás

Máte otázky alebo potrebujete konzultáciu? Máme rozsiahle znalosti a skúsenosti s implementáciou riešení Zabbix, vyvíjame vlastné rozšírenia, školíme, prezentujeme na konferenciách, webinároch alebo na stretnutiach pre individuálnych klientov. Náš Axians Slovakia tím je tu pre Vás.

Neváhajte a kontaktujte nás na emailovej adrese: zabbix@axians.sk alebo na telefónnom čísle: +421 2 58 273 111