Zabbix 7.0 – 6.časť

Od do

Popis webinára

Unikátny seriál webinárov, ktorý postupne v každom diele stručne a jasne predstavuje nové už dostupné funkcionality prichádzajúcej LTS verzie Zabbixu 7.0. Pripravte sa na príchod novej verzie ešte pred jej vydaním. Šiesta časť bude zameraná na oblasť inventarizácie a nových možností zberu údajov.

Video z webinára