Zabbix 7.0 – 7.časť

Od do

Popis webinára

Unikátny seriál webinárov, ktorý postupne v každom diele predstavuje nové už dostupné funkcionality prichádzajúcej LTS verzie Zabbixu 7.0. Pripravte sa na príchod novej verzie ešte pred jej vydaním. Siedma časť rozoberie nové možnosti v oblasti konfigurácie korelácií a deduplikácií.

Video z webinára